İsraf Nedir

By | 30 Aralık 2013

İsraf-etmeyin

Yüce Allah (cc) şöyle buyurur:

“Ey Ademoğlu! Her mescide gidişinizde zinetli elbiseleri giyin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.”

İsraf nedir?

İsraf konusunda halkımız arasında yanlış veyahut eksik anlayış var. İsraf deyince birçok kimse ekmeğin, yemeğin artanının atılması zan­nederler.

Evet, ekmeğin, yemeğin artığını atmak israf olduğu gibi pek çok konular da israf kapsamın­dadır.

Esasen israf: Birşeyin haddinden fazla ya­kması; birşeyin ölçüden fazla yapılmasıdır. Bir kuvvetin, enerjinin yerinde harcanmaması yahut yerinde harcanırken ihtiyacından fazla sarfetrrıesi israftır.

Çöpe atılan ekmek ve yiyecekler israf oldu­ğu gibi lüzumundan fazla kullanılan su ve her tür­lü maddeler de israftır.

Zamanımızı boş yere harcamak da israftır. Müslüman, her saatini ya dünyası, ya da ahireti için sarfetmesi lazımdır.

Kahve köşelerinde sırf vakit geçirmek için parasız da olsa kağıt oynamak, onları seyretmek de israftır. Bunlara sorarsanız. Niçin oynuyor­sunuz? Niçin oynayanları seyrediyorsunuz? Vere­cekleri cevap:

“Zamanı geçirmek, zamanı öldürmek için.” Derler. Müslümanın ise boş yere geçireceği hiçbir boş vakti yoktur. Ya dünyası veya ahireti için sarfetmesi lazımdır.

Emekliyim, yaşlıyım, kahvede vakit öldür­mek için kahvede oturmaktan başka ne yapabilirim? Diyenlere cevabımız var: Kitap okusun, okuma bilmiyorsa okuyanları dinlesin veyahut Al­lah’ı zikretsin, ne kadar çok zikrederse o kadar fazla sevap kazanır. Kalbinde huzur, sükun, itminan meydana gelir.

Yine eline teşbihi alsın yüzlerce binlerce istiğfar çeksin. “Elhamdülillah”, “Sübhânellâh”, “Allahu Ekber” desin. Bildiği duaları okusun. Yüce Al­lah, Kur’an’da Allah’ı çok zikretmemizi emret­mektedir.

Allah’ı çok zikretmemiz, Allah’ın bize verdiği sayısız nimetlere karşı şükür ifadesidir, hatta az biledir.

Yüce Allah, helal yemeyi emretmiştir. Fakat haddi aşmayı, çok oburluğu da yasak etmiştir.

“Ey iman edenler! Allah’ın size kıldığı iyi ve temiz şeyleri (siz kendinize) haram kılmayın ve sınırı aşmayın, Allah sınırı aşanları sevmez.”

israf