İslamiyet Ve Hristiyanlık

By | 27 Mayıs 2014

hac-umre-seti

islamiyet ve hristiyanlık

İslamiyet ve Hristiyanlık ile ilgili Ayet:”Ve: ‘Biz Hıristiyanlarız’ diyenlerden kesin söz (misak) almıştık. Sonunda onlar kendilerine hatırlatılan şeyden (yararlanıp) pay almayı unuttular. Böylece biz de, kıyamete kadar aralarında kin ve düşmanlık saldık. Allah, yapa geldikleri şeyi onlara haber verecektir.(Maide; 14)

İslamiyet ve Hristiyanlık ile ilgili Hadis: “Resûlullah’a (sav) bir adamın şöyle sorduğunu işittim: ‘Bazı yiyecekler var, onları yemekte zorluk çekiyor, (günah mıdır diye korkuyo­rum)?’ Resûlullah (sav) da cevaben: ‘İçinde hiçbir şey sıkıntı olmasın, ak­si halde Hıristiyanlara benzersin.’dedi.” ( Kabisa İbrıu Hülb)

İslamiyet ve Hristiyanlık ile ilgili Hikâye:

Hıristiyan ve Hazret-i Ali’nin Zırhı

Hazreti Ali’nin (r.a) halifeliği zamanında, Kûfe’de zırhı kayboldu. Bir müddet sonra bir Hıristiyan’ın yanında ortaya çıktı. Hazreti Ali (r.a) onu hâkimin huzuruna götürdü: Bu zırh benim malımdır; onu ne sattım, ne de birine bağışladım; şimdi onu, bu adamın yanında buldum, diye iddia etti.

Hâkim: “Halife iddiasını söyledi, sen ne dersin?” diye Hıristiyan’a sor­du. O, bu zırhın, kendi malı olduğunu, aynı zamanda halifenin sözünü ya­lanlamadığını, söyledi.

Hâkim Hazret-i Ali’ye (r.a) dönerek: “Sen iddia ettin, bu şahıs ise inkâr ediyor. Bu durumda iddian için şahit getirmen lazım” dedi.

Hazret-i Ali (r.a) güldü ve: “Hâkim doğru söylüyor, şimdi şahit getir­mem gerek, fakat hiç bir şahidim yok” dedi.

Hâkim, iddia edenin şahidinin olmamasına dayanarak, Hıristiyan’ın lehine karar verdi. O da zırhı aldı ve gitti.

Fakat Hıristiyan’ın biraz yürüdükten sonra vicdanı sızladı ve geri döne­rek: “Böylesi bir hükümet ve davranış şekli alelade insanların keyfinden de­ğil, peygamberlerin hükümet tarzıdır ve zırh Ali’nindir” dedi.

Daha sonra, onu, müslüman olarak Hazreti Ali’nin (ra) sancağı altın­da, Nehrivan harbinde, savaşırken gördüler.