İnsanın Acizliği

By | 15 Şubat 2014

insanın acizliği

İnsanın Acizliği İle İlgili Ayet: “Semada olanın sizi yere geçirmesinden emin mi oldunuz? O va­kit bakarsınız ki yer çalkalanmaktadır. Semada olanın üzerinize taş yağ­dıran bir kasırga göndermesinden emin mi oldunuz? Bu uyananın nasıl olduğunu yakında bilirsiniz. Onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Ama benim onları reddim (inkarım) nasıl oldu gördünüz.” (Mülk; 16-18)

İnsanın Acizliği İle İlgili  Hadis: “…Bizden önce kimseye ganimetler helâl değildi. Allahu Teâlâ za’fımızı ve acziyetimizi gördüğü için ganimetleri bize helâl kıldı.” (Buharî, Müslim)

İnsanın Acizliği İle İlgili  Hikâye:

“Başka Birine Muhtaç…”

Zor durumda kalan fakir bir şahıs, müşkilinin çözümü için Halife Ha­run Reşid’e çıkmaya karar verdi. Halifenin sarayına vardığında baktı ki, Halife namazını kılmış, ellerini kaldırmış, dua ediyor.

Halifenin bile başkasından bir şeyler istediğini gören adam, “Başka birine muhtaç olan bir kimseden bana ne hayır gelir, gider ben de onun istediğinden isterim” diyerek geri döndü.