İnsan

By | 14 Şubat 2014

insan

İnsan İle İlgili Ayet: “Ben cinleri de, insanları da ancak bana kulluk etsinler diye ya­rattım.” (Zariyat; 51-56)

İnsan İle İlgili  Hadis: “İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır.”

İnsan İle İlgili  Hikâye:

İnsanlar!

Şeyhülislâm Zenbilli Ali Efendi (ks) zamanın en büyük âlimlerindendi. Herkes tarafından sevilir ve sayılırdı. Sık sık tertip ettiği sohbet top­lantıları çok samimi bir hava içinde geçerdi. Her sohbeti ayn bir güzel­likte olur, dinleyenleri coştururdu.

Bir yaz günüydü. Hava oldukça sıcaktı. Zenbilli Ali Efendi’nin evinin arka kısmındaki bahçede, ateş gülleri arasında sohbete oturulmuştu. Bir ara söz canlı cinslerine gelip dayandı. Hocanın, yakın arkadaşlarından biri ile aralarında şöyle bir diyalog geçti: “Hocam, en çok hangi kuşları seversiniz?”

“Ben sadece kuşlan değil, bütün hayvanları fazlasıyla severim.”

“Peki hocam, insanlarla alâkalı ne düşünüyorsunuz?”

“İnsanları da severim; ama hepsini değil. Hayvanların hepsi sevilme­ye lâyık oldukları halde, insanların hepsi sevilmeye lâyık değildir. Bazı insanlar davranışlarıyla hayvanlardan daha aşağı düşerler.”

“Sizce insan mı hayvandan üstün, yoksa hayvan mı insandan?”

“insanlar hayvandan üstün yaratık olmalarına rağmen, hayvanların da insandan üstün tarafları vardır. Meselâ onların içinde hiçbir müşrik ve münkir, hiçbir yalancı-dolandıncı ve sahtekâr yoktur!”