İnsan Komşusuna Eziyet Etmemeli

By | 9 Ağustos 2014

hasema

 

yetim-hakkıRivayet edildiğine göre, Ebû Hureyre radıyallâhu anh ‘nın şöyle dediği işitilmiştir:
— Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem’e
“— Falanca kadın geceyi ibadetle, geçirir, gündüzleri oruç tutar, çalışır ve sadaka verir, bir de dili ile komşularına eziyet verir.” dendi. Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem ;

— O kadında hayır yoktur. O cehennemliktir.” dedi. Ashap:
“— Falanca kadın ise, farz namazları kılar, yağı alınmış peynirleri sadaka verir ve hiç kimseye eziyet etmez,” dediler.
Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem buyurdular ki: “— Bu kadın Cennet ehlindendir.”

Açıklama:
Bir kimsenin arkasında hoşlanmayacağı şeyleri söylemek, onun gıybetini yapmak haram bir iş olduğu halde, burada bir kadının gıyabında konuşulması nasıl izah edilir? Bir kısım âlimler şöyle demiştir:

“Bîr kimsenin namazına ve orucuna bakarak insanlar aldanmasınlar ve onun fenalığından korunsunlar diye, o kimsenin fenalıklarını söylemek haram olmaz. Bir kimsenin lehinde veya aleyhinde olan durumunu Peygamber’e beyan buyurmak maksadı ile ve verilecek hükmü bilip ona göre hareket etmek niyeti ile gıyapta söylenenler gıybet sayılmaz” denmiştir.