İmtihan Dünyası

By | 5 Mart 2014

imtihan dünyası

Bu dünya imtihan dünyası ve biz dünyaya belli bir imtihan için geldik.Nefsimiz bizi farklı yollara yöneltse de  nefsi Yaratan, onunla bizi deniyor, imtihan ediyor. Bu imtihan dünyası ile, iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz’e bağlılık derecemiz ölçülüyor. Bakalım ve gö­relim ki, kötülük odağı olan nefis ve şeytan mı, yoksa iyilik kaynağı Yüce Yaratıcı mı dostumuz?

İmtihan dünyasında O’nu unutan, insani özellik ve güzelliklerinin bütü­nünü unutur. Çünkü O, unutulunca, insan güzelliğini, ahlakını, erdemini taşıyamaz. Çünkü bütün insani gü­zelliklerin kaynağı, Yüce Yaratıcı’dır. Yaratıcı unutulur­sa, ondan gelen bütün güzellikler de unutulur. Allah’ı unutan, kendi iç dünyasında, Şeytanın müdahelesi için açık ve savunmasız bir alan meydana getirmiş olur.

İnsanın kalbi, bir aşk kaynağına bağlanmayı ister. Böyle bir bağlantıyı içtenlikle kuramayan, doyumsuz kalır. Kalbimizin açlığını, başka hiçbir tatmin şekli do- yuramaz. Kalbini aç bırakan, başka duygularıyla dünyayı yutsa tok olmaz. Kazandığı bütün maddi varlık ve zenginlik, tam tersine ihtiyacını artınr. Adeta, susayanın deniz suyu içmesi gibi, sürekli içi­nin yangını çoğalır.

–               Peki kalbi doyuran, tatmin eden nedir?

–               Sonsuz sıfatlarıyla kainatı kavrayıp kuşatan Yüceler Yücesi’ne inanmak ve aşkla bağlanmak…