İmkanı Olduğu Halde Hac Yapmayı Terketme

By | 6 Aralık 2014

safii-mezhebine-gore-hac-ve-umre-arasindaki-farklarHz. Ali (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Beytullah’a ulaşabilecek kadar azık ve binit imkânı olup da haccetmeyen kimsenin, Yahudi ve Hıristiyan olarak ölmesinin ne önemi vardır.Çünkü Yüce Allah, kitabında: “Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır” (Âl-i İmrân: 3/97) buyurmaktadır.”