İmam-ı Azam’ın Tesbihi

By | 8 Ekim 2014

hz-muhammed-tesbıhEbedi ve sonsuzu yücelerim. Bir ve tek olanı yücelerim. Muhtaçların umudu yeganeyi yücelerim. Göğü direksiz yükselteni yücelerim. Dünyayı durgun bir su gibi yayanı yücelerim. Mahlukatı yaratan ve sayısını bileni yücelerim. Kimseyi unutmadan rızkı paylaştıranı yücelerim. Arkadaş ve çocuk edinmeyeni yücelerim. Doğurmayan, doğrulmayan ve kendisinin asla dengi bulunmayanı yücelerim.
İzzet sahibi olup bunu söyleyen Allah’ı yücelerim. Yücelik sahibi olup onunla ikram edeni yücelerim. Yücelenmeye layık olanı yücelerim.
Lütuf ve nimet sahibini yücelerim.
Şeref ve kerem sahibini yücelerim.
Celal ve ikram sahibini yücelerim.
Ey, sırları ve gizlileri bilen (Allah) seni yücelerim. Ey büyüyen ve gelişenlere hayat verip dirilten seni yücelerim. Ey bütün yaratıklarını kendine kulluk ettiren, seni yücelerim. Ey bütün yaratıklarının kulluğuna can attığı seni yücelerim. Ey felaketlerin kendisine zarar vermediği seni yücelerim. Ey zaman ve vakitleri yaratan, kadrin pek yüce ve sen, zalimlerin söylediklerinden arınmış en büyük ve en yücesin…
Hamd ve yüceleme Allah’adır. O’nun kudretinden başkada bir kuvvet yoktur. Allah’ın dilediği olur. Dilemediği olmaz. Allah her şeye kadirdir ve Allah ilmi ile her şeyi kuşatmıştır.
Hükümran ve kadri yüce Allah’ı yücelerim. Görünen ve görünmeyen Alemin sahibi Allah’ı yücelerim. İzzet, kudret, büyüklük ve kesin hüküm sahibi Allah’ı yücelerim. Uyumayan, Ölmeyen, Ebedi, baki ve daim, dipdiri ve her şeye kaim ve hükümran olanı yücelerim. Yücelenen ve kutsanan Allah, bizlerin, meleklerin ve Cebrail’in, rabbidir.
Ey Allah’ım, sana, seni yüceleyerek hamd ederim. Sana olan övgüyü sayamam. Bütün övgüler sana dönmekte iken ben seni nasıl övebilirim ki? Sen nefsini övdüğün gibisin. İyiliğin bol, övülmen yücedir. Ordun bozulmaz, sözün tutulur. Senden başka ilah yoktur.
Allah’ı hoşnut olacağı şekilde yücelerim.
Allah’ı Arşının ağırlığınca yücelerim.
Allah’ı kelimelerini yazan mürekkepler sayısınca yücelerim.
Allah’ı yarattıklarının sayısınca yücelerim. Yarattıklarının kapladığı yer miktarmca Allah’ı yücelerim.
Yerde ve göktekilerin sayısınca Allah’ı yücelerim. Yerdeki ve göktekilerin kapladığı yer miktarmca Allah’ı yücelerim. Kitabının saydığı şey sayısınca Allah’ı yücelerim. Kitabının saydıklarının kapladığı alanca Allah’ı teşbih ederim.
Allah’ı varlıkları sayısınca teşbih ederim. Allah’ı varlıklarının sayısınca yücelerim. Seni yücelerim: Ey en büyük olan büyük. Seni yücelerim: Ey her şeye hükmedip ikram gören. Seni yücelerim: Ey dirilten. Seni yücelerim: Ey her şeye sahip olan. Seni yücelrim: Ey gücü her şeye yeten, seni yücelerim. Ey her dilediğini yapabilen, hükümran ve kutsal Allah’ı yücelerim.Hükümran ve kutsal Allah’ı yücelerim. Görünen ve görünmeyen tüm alemlerin sahibi yücelerim. İzzet, Azamet, kudret, heybet, celal, cemal, kemal, beka, sena, ziya, nimetler, büyüklük ve ceberut sahibi Allah’ı yücelerim.Hükümran ve kulluk edileni yücelerim. Varlığı zorunlu olan meliki yücelerim. Diri ve yaratıcı, uyumayan ve ölmeyen meliki yücelerim, Allah’ın adıyla, Allah’la, Allah’tan gelenlerle, Allah’a yönelirim. Mü’minlerin güvendiği Allah’a yönelirim.
Ey Allah’ım, senin hamdinle seni yücelerim. Kötü iş işledim ve nefsime zulmettim. Beni bağışla, sen bağışlayanların en hayırlısısm. Senden başka ilah yok.Ey Allah’ım, senin hamdinle seni yücelerim. Kötü iş işledim, nefsime zulmettim. Bana rahmet et. Sen, rahmet edenlerin en merhametlisisin.Ey Allah’ım seni hamdinle teşbih ederim. Kötü iş işledim, nefsime zulmettim. Tevbemi kabul et. Tevbeleri kabul eden, rahim sensin. Senden başka ilah yok.Ey köleleri azad eden seni yücelerim. Ey sebepleri yaratan seni yücelerim. Ey her şeyi ayakta tutan ölümsüz diri; seni yücelerim. Ey benim ve bütün alemlerin ilahı seni yücelerim. Ey asla uyumayan ve ölmeyen seni yücelerim.
Ey, başlangıçta kendi dışındakilerin hepsine gizlilik perdesiyle görünmeyen; seni yücelerim. Ey vakar ve ululuğa bürünen seni yücelerim. Ey bütün eşyanın sahibi; seni yücelerim. Ey mülkünde sadece kendi dilediği oluşan seni yücelerim. Ey kudret ve üstünlüğüyle yücelenen; seni yücelerim. Ey görülmekten Ali ve yücelenen seni yücelerim. Rabbimiz, kutsal ve yüce’sin. Senden başka bir rab ve kahredici yok.
Yüce, en yüce ve nimeti bol Rabbimi yücelerim. İkram sahibi ve nimeti bol rabbim, seni yücelerim.
Ey kendisine hakkıyla kulluk edemediğimiz Ma’bud seni yücelerim.
Ey kendisini hakkıyla bilemediğimiz Ma’ruf seni yücelerim.
Ey kendisine hakkıyla şükredemediğimiz Meşkûr seni yücelerim.
Ey kendisini hakkıyla zikredemediğimiz Mezkûr seni yücelerim.
Allah’a hamd ile O’nu; Yarattıklarının sayısı kadar, zatının hoşnut olacağı şekilde, Arşının ağırlığı kadar ve kelimelerinin mürekkebi kadar yücelerim.
Allah’ı göklerde yarattığının sayısınca yücelerim.
Allah’ı göklerde yarattığının sayısınca yücelerim.
Allah’ı yerde yarattıklarının sayısınca yücelerim.
Allah’ı yer ve gök arasında yarattıklarının sayısınca yücelerim.
Allah’ı yaratıcısı olduğunun sayısınca yücelerim.
Allah’ı yaratıcısı olduğunun sayısınca yücelerim.
Bir o kadar da Allahü ekber, bir o kadar da Elhamdülillah, bir o kadar da La ilahe İllallah, gene bir o kadar da La havle ve la kuvvete illa billah derim.