İlmin Artması İçin Okunacak Dua

By | 16 Eylül 2014

İlim Bu Yolda Perdedirİlmin Artması İçin Okunacak Dua

Arapçası :  “Allahümmenfa’ni bima allemteni ve allimni ma yenfauni ve zidni ilmen, velhamdü lillahi ala külli hal, ve euzü billahi min azabinnar.”

Amr b. Şuayb (r.a) babasından ceddine şöyle dediğini rivayet etmiştir: Peygamber (s.a.v) korku esnasında bu duayı okumalarını öğretirdi:
“Şeytanlardan, onların insanların kalbune ilka ettikleri tehlikelerden, Allah’ın gadabmdan ve kullarının şerrinden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım” (İbni Ömer (r.a) da küçük ve büyük çocuklarına bunu öğretirdi. İbni Ömer (r.a) bu duayı yazmış ve çocuğunun boynuna asmıştır.