İlim Öğretmeli

By | 1 Ağustos 2019

 

İlim Öğretmeli

 

Bilgi, dünyânın en değerli varlığıdır.

Âlim, bildiğini öğretmelidir. Bu bir insanlık görevidir.

Nitekim Yüce Rabbimiz sevgili Efendimize:

“Ey Peygamber!

Rabbinden sana indirileni herkese bildir. Eğer bildirmezsen, peygamberlik görevini yapmamış olursun” buyurmuştur.

 

 

Ondan “Size gönderdiğim kitabi insanlardan gizlemeyeceksiniz diye söz aldığı halde, onlar bu sözü tutmamışlardır.

 

Faydalı bilgiyi insanlardan esirgemeye, onu kendine saklamaya kimsenin hakkı yoktur; bildiğini öğretmemek günâhtır.

 

Kıyamet gününde, kendisine ilim verilen kimseye bildiği ile ne yap tığı, onu nerede harcadığı sorulacaktır.

 

Peygamber Efendimiz;

 

Bir kimsenin doğru yolu bulmasına vesile olmanın, dünyânın en değerli servetinden daha değerli olduğunu söylemiş.

 

Kendisinden bir şey öğrenip, onu başkalarına aynen ulaştıran kimsenin, Allah yüzünü ağartsın diye dua etmiş.

 

bildiği bir konu sorulduğunda cevap vermeyen kimsenin ağzına, kıyamet gününde ateşten gem vurulacağım haber vermiştir.