Hz Peygamberin Allah’a Sığınmak İçin Okuduğu Dualar

By | 2 Ekim 2014

Allah (c.c)Eûzu bikelimâtillâhi’t-tâmmeti min şerri mâ halak.
“Yarattıklarının şerrinden, Allah’ın tam kelimelerine sığınırım.”
Eûzu bikelimâtillâhi’t-tâmme, min külli şeytanin ve hâmme, ve min külli aynin lâmme.
“Şeytanın ve bütün haşerelerin şerrinden, her türlü nazar değmesinden Allah’ın tam kelimelerine sığınırım.”
Bismillâhi erkîke min külli şey’in yu’zîk, ve min şerri nefsin ev aynin hâsidinillâhu yeşfîk, bismillâhi erkîk.
“Allah’ın adiyle. Sana zarar veren her şeyden, her nefis veya hasetçi gö¬zün şerrinden Allah’a sığınırım. Allah sana şifa versin. Seni koruması için Allah’ın adiyle ona sığınırım.”
Bismillâhi yubrîk, ve min külli dâin yeşfîk, ve min şerri hâsidin izâ hased, ve min şerri külli zî ayn.
“Allah’ın adiyle. Seni o korusun. Onun seni her türlü hastalığa, haset ettiği zaman, hasetçinin şerrine ve her türlü nazarın şerrine karşı korumasını ve sana şifa vermesini dilerim.”