Hz.Eyüp’ün Sabrı

By | 1 Mayıs 2014

hz.eyüp'ün sabrı

Hz.Eyüp’ün sabrı ile ilgili Ayet: “Gerçekten biz Eyyub’u sabredici bulduk. O ne güzel kuldu. Çünkü O daima Allah’a yönelen biriydi.” (Sad; 44)

Hz.Eyüp’ün sabrı ile ilgili  Hadis: “Eyyub (as) üryan vaziyette yıkanırken üzerine altından bir yı­ğın çekirge düştü. Eyyub (as) hemen onu elbisesine avuç avuç koymaya başladı. Bunun üzerine Rabbi ona nida etti: ‘Ey Eyyub, ben seni bu gör­düğün (dünyalıktan) müstağni kılmadım mı?’ Eyyub (as): ‘Evet! Ey Rab­bim! Velakin senin bereketine karşı istiğna yok!’ diye mukabele etti.” (Ebû Hureyre’den, Buhari, Gusl 20, Enbiya 20, Tevhid 35; Nesai, Gusl 7,1)

Hz.Eyüp’ün sabrı ile ilgili Hikâye: Eyyub’un (as) Sabrı

Havrân bölgesinde yaşayan ve çok zengin olup, sayısız malu-mülkü, birçok oğlu kızı bulunan Eyyûb (as), kendi toplumuna peygamber olarak gönderilmişti. Sabah-akşam ümmeti ve Allah’a ibâdetle meşgul olan Hz. Eyyûb, Rabbinin bir imtihanına mârûz kaldı ve bütün servetini, çocukla­rını kaybettiği gibi şeytanın kendisine musallat olması neticesinde kalbi ve dili hâriç bütün vücudunda çıbanlar çıktı, iltihaplı yaralar açıldı, ya­ralarına kurtlar doldu ve vücudu bozulmaya başladı. Bu durumda koca­sına hizmete sebât eden eşi “Rahmet” hariç hiç kimse onun yanına ya­naşmadığından cemiyetten çekilmek mecburiyetinde kaldı, fakat hiçbir zaman sabrını ve Cenâb-ı Hakk’a bağlılığını kaybetmedi. (Farklı rivâyetlere göre 3, 7,13 Veya 18 sene gibi) epey uzun süren bu sıkıntılı dönem­den sonra sabrıyla imtihanı kazanan Eyyûb (as) Cenâb-ı Hakk’ın lütfü ve emriyle ayağını yere vurduğunda, fışkıran su kaynağından yıkanıp içerek eski sıhhati ve güzelliğine kavuştu. Ayrıca kendisine yeniden birçok ser­vet ve çocuk da ihsân edildi