Hurma Özü Hakkında Hadisler

By | 6 Kasım 2014

hurma-ozu• Sahîhayn’da Abdullah b. Ömer anlatır:

Rasûlullah’ın -sallallâhu aleyhi vesellem- yanında otururken, bir de baktık hurma özü (cümmâr) getirildi. Bunun üzerine Hz. Peygamber: “Ağaçlar içerisinde bir tanesi vardır ki, müslüman adama benzer, yaprakları düşmez…” buyurdu.

Açıklama:

Cümmâr, birince derecede soğuktur ve kurudur. Yaralan kapatır. Kanamalara, kanın gitmesine, acı safranın galebesine, kanın galeyanına karşı iyi gelir.

Sindirimi zor değildir, kolay gıda verir, yavaş yavaş hazmolunur. Ağacının her şeyi faydalıdır. Fayda ve menfaati çok olduğundan Hz. Peygamber tarafından, müslüman adama benzetilmiştir.