Hasta Temizliğini Nasıl Yapar?

By | 2 Temmuz 2014

namaz-kildiran-seccade

 

el-yikama1-     Hastanın temizliğini normalde suyla yapması gerekir. Dolayısıyla küçük hadeste abdest alır, büyük hadeste gusleder.

2-     Acizliğinden, hastalığının artması veya iyileşmesinin gecikmesi korkusun­dan, vb. sebeplerden dolayı suyla temizlik yapamayacaksa teyemmüm eder.

3-    Teyemmümü nasıl alır: Ellerini bir defa temiz toprağa vurur. Bununla yü­zünün tümünü mesheder, sonra her bir eliyle diğer elini mesheder.

4-    Kendi başına temizlik yapamadığında abdest ve teyemmümünü başkası yaptırır. Teyemmümde ellerini toprağa koyup yüzüne ve ellerine sürdürür, ab­desti teker teker aldırır.

5-    Temizlik uzvunun bir kısmında bir yara varsa onu suyla yıkar. Yıkamak zarar verecekse suyla mesheder; yani elini ıslattıktan sonra üzerinde gezdirir. Bu da zarar verecekse ondan dolayı teyemmüm yapar.

6-    Azalarınm biri kırıktan dolayı bezle sarılmışsa veya alçıya alınmışsa, orası­nı yıkamayıp suyla mesheder. Teyemmüme ihtiyaç duymaz. Çünkü suyla mes- hetmek yıkamanın yerine geçer.

7-    (Toprak) Duvara veya üzerinde toz bulunan temiz bir şeye vurarak teyem­müm edebilir. Ancak duvar yer cinsinden olmayan bir şeyle kaplanmışsa, örne­ğin boyanmışsa orayla teyemmüm edemez.

8-    Yere veya duvara ya da üzerinde toz bulunan başka bir şeye vurarak te­yemmüm etmesi mümkün değilse bir kaba veya mendile bir miktar toprak ko­yup onunla teyemmüm yapabilir.

9-    Bir namaz için teyemmüm eder ve sonraki namaz vaktine kadar onu bo­zacak bir şey yapmazsa ilk-teyemmümüyle namaz kılabilir, ikinci defa teyem­müm etmesi gerekmez. Çünkü teyemmümünü bozacak bir şey yapmadığında eski taharet hali üzeredir.

10-Hastanın bedenini pisliklerden temizlemesi gerekir. Bunu yapamazsa ol­duğu gibi namaz kılar. Namazı geçerlidir ve tekrar kılması gerekmez.

11- Namazı temiz elbiseyle kılması farzdır. Elbisesine necaset bulaşırsa onu yıkaması veya başka temiz bir elbiseyle kılması gerekir. Bu mümkün değilse ol­duğu gibi namaz kılar. Namazı geçerlidir ve tekrar kılması gerekmez.

12-Hastanm temiz bir yerde namaz kılması farzdır. Necis olursa oranın yı­kanması veya kaldırılıp yerine temiz bir şeyin serilmesi, ya da üzerine başka bir şeyin serilmesi gerekir. Bu mümkün değilse olduğu gibi namaz kılar. Namazı geçerlidir ve tekrar kılması gerekmez.

13-Hastanın taharet yapamama (abdest alamama vs.) mazeretiyle namazını kazaya bırakması helal değildir. Bilakis yapabildiği şekilde taharetini yapar ve bedeninde veya elbisesinde veya namaz kıldığı yerde çıkaramadığı bir necaset bulunsa bile vakit çıkmadan namazını kılar.