Hacı Uğurlamada Okunacak Dua

By | 13 Ocak 2014

Hacı Uğurlamada Okunacak Dua Arapçası;

Hacı uğurlamada okunacak dua

Hacı Uğurlamada Okunacak Dua Okunuşu: “f’uzü billahi mine’ş-şeytanir-racim. Bismillahi’r- rahmani’r-rahim. Elhamdü lillahi rabbi’l-alemin. Ve’s-salatü ve’s-selamü ‘ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecme’in. Rabbi edhılni müdhale sıdkırı ve ehrıcni muhrace sıdkırı vec’al li min ledünke sultanen nasıra. Sübhanellezi sehhara lena haza vema künna lehü mukrinin ve inna ila Rabbina le münkalibun. Allahümme inni es’eluke fı seferina haze’l-birra ve’t-tekva ve mine’l-‘ameli ma terda. Allahümme hevvin ‘aleyna seferina haza. Allahümme’tvi lene’l-bu’de. Allahümme ente’s- sahibü fi’s-seferi ve’l-halifetü fi’l-ehli ve’l-mali. Allahümme inni e’uzü bike min va’sai’s-seferi ve keabeti’l-münkalebi.”

Hacı Uğurlamada Okunacak Dua Anlamı: “Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım. Rahman Rahim Allah’ın adı ile. Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Salât ve selam O’nun Resulüne, âline ve ashabının üzerine olsun.

Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de)beni doğruluk ve esenlik içinde çı­kar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.” (İsra, 17/80)

Bunu bizim hizmetimize vereni teşbih ve takdis ederiz, yoksa biz buna güç yetiremezdik. Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz. Allah’ım! Biz, bu yolculuğumuzda senden iyilik ve takva, bir de hoşnut olacağın ameller işlemeyi nasip etmeni dileriz. Allah’ım! Bu yolculuğumuzu kolay kıl ve uzağı yakın et. Allah’ım! Seferde yardımcı, geride kalan çoluk çocuğumuz ve malımızın koruyucu­su Şensin. (Ebu Davud, Cihad, 79) Allah’ım! Yolculuğun zorluk­larından, üzücü şeylerle karşılaşmaktan ve kötü haller görmekten sana sığınırım.” (Tirmizi, De’avat, 41; Darimi, İstizan, 41)