Haccın Çeşitleri

By | 9 Ocak 2015

haccin-cesitleri-2Hükümleri itibarı ile haccın çeşitleri üçe ayrılır.

1)Farz hac:

Üzerinde şartları gerçekleşen bir Müslümanm ömründe bir defa edasıyla mükellef olduğu hacdır. “Haccetü’l-İslam” diye de anılır.

2)Vacip  hac:

Adak sebebiyle veya bozulan nafile bir hacca bedel olarak yapılan hacdır.

3) Nafile hac:

Farz bir haccı ifa etmiş bir Müslümanm, daha sonraki yıl­larda Allah rızası için yaptığı haclardır.

Aklı eren ama buluğ çağına ermemiş mükellef olmamış ço­cukların yaptıkları haclar da nafile haclardan sayılmıştır.

Bu kısa bilgilerden sonra, şimdi haccın eda edilişi hakkında bilgi vereceğiz.

Yapılış itibarıyla haccın çeşitleri üçe ayrılır.

1-    İfrad Haccı: İhrama girilerek yapılan hac şeklidir. Kâbe’ye gelindiğinde Kudüm tavafı yapılır. İfrad Haccında ilk gün atılması gereken taşlar (cemre-i akabe) atıldıktan sonra ihramdan çıkılır. İfrad haccında, şeytan taşlama işi tamam olunca traş olunarak ihramdan çıkılır. Hac bittikten sonra, Umre yapılırsa olur ve bunun sevabı çoktur.

2-   Temettü Haccı: Umre ile haccm ayrı ayrı yapıldığı hacdır. Hac yapmadan önce mikat mahallerinden, umre niye­ti ile İhrama girilir. Umre tamamlanınca saçlar kesilerek veya kısaltılarak ihramdan çıkılır ve cinsi münasebet dahil ihram yasakları kalkar. Çünkü ihramdan çıkılmıştır. Zilhicce ayının 8. günü Mekke’de, Hac için yeniden ihrama girilir. Hac vazife­leri yerine getirildikten sonra ihramdan çıkılır. Kurban bay­ramında Harem sahasında, genellikle Mina’da Kurban kesilir.

Kıran Haccı: Hac ve Umre için aynı anda Mikatta İh­rama girilerek yapılır. Umre için tavaf ve sa’y yapılır. Temettü Haccı’nın aksine, Umre yapıldıktan sonra ihramdan çıkılmaz. Kudüm tavafı yapmak gerekir. Hacı isterse, Kudüm tavafından sonra Hac için Sa’y da yapabilir. O zaman Iztıba ve Remel yapılır. Aynı ihramla hac günlerinde hac vazifeleri yapıldıktan sonra ihramdan çıkılır. Şükür kurbanı kesilmesi gerekir.