Haccı Vasiyet Etme Ve Nezredilen Hac

By | 30 Eylül 2014

hacci-vasiyet-etme-ve-nezredilen-hac1. Üzerinde hac borcu olan kimse, vasiyet etmeden ölürse günahkar olur mu?

Üzerinde hac borcu olan kimse, o haccı eda etmeden ve ölürken de vasiyet etmeden ölürse, günahkar olur.

2. Vasiyet etmeden ölen kimsenin varisleri, dilerseler, o şahsın yerine hac yaptırabilirler mi?

Üzerine hac farz olduğu halde vasiyet etmeden ölen kimsenin varisleri dilerlerse, o şahsın yerine bedel olarak hac yaptırırlar. Bu bedelin Allahu Teâlâ indinde caiz olacağı umulur.

İmam-ı Azam Ebu Hanife bu hususta: “Bu durumdaki bir kimsenin, vasiyet etmeden ölürse, hac borcu üzerinden düşmez. Bize göre, onun adına hac yapılması, gerekli şartlar toplanmış bulunursa, caiz olur.” demiştir.

Vasiyetle edilen hacda gerekli şartlar şunlardır:

1. Hac, vasiyet edenin malı ile yapılmalı veya hac masrafının çoğu onun malı ile karşılanmalı, başkasının malı ile karşılanmamalıdır.

2. Hacca yaya değil, binitle gidilmelidir.

3. Hac, vasiyet eden kimsenin malının üçte birinden yapılmalıdır.

3. Nezredilen haccın hükmü nedir?

Allahu Teâlâ’nm, haccın farz olması için gerekli şartlara haiz olan kimseye emrettiği hac, farz olan hacdır. Bir de;her hangi bir kimsenin, bir şarta bağlı olarak (mukayyet) veya bir şarta bağlı olmaksızın (mutlak) “Allah için hac yapmak üzerime borç olsun” diyerek adamış bulunduğu (nezretmiş olduğu) hac vardır ki bu da vacip olan hacdır. Vacip olan haccı yerine getirmeyen günahkâr olur.

4, Zemzem suyu hediye ve ikram için Harem bölgesinden çıkarılabilir mi?

Zemzem suyu, bil-icma Harem bölgesinden çıkarılabilir. Ancak Ka’be’nin örtüsünden hiçbir şey alınmaz. Ayrıca Harem bölgesinin ağaçlarından misvak yapılması caiz değildir. Ka’be’nin kokularından almak da caiz değildir. Bunlar teberrük için veya başka sebeple de alınmaz.