Hac ve Umrenin Vacipleri ile İlgili Yasaklar

By | 12 Haziran 2015

hac-ve-umrenin-vacipleri-ile-ilgili-yasaklar* Mikat mahallini ihramsız geçmek.
* Sa’yin tamamını yahut en az dört şavtını yapmamak.
* Müzdelife vakfesini özürsüz olarak terk etmek.
* Şeytan taşlamanın tamamını veya bir günde atılması gereken taşların çoğunu süresi içinde atmamak. Yarıdan çoğu atılmışsa, eksik bırakılan her bir taş için sadaka vermek gerekir.
* Ziyaret veya umre tavafının son üç şavtını veya sadece birini yapmamak.
* Farz ve Vacip tavaflarda (ziyaret, umre, veda tavaflarında) setr-i avrete riayet etmemek.
* Ziyaret ve Umre tavaflarını abdestsiz; kudüm ve umre tavaflarını cünup olarak yapmak. Tavaf abdestli olarak iade edilirse ceza düşer. Diğer üç mezhebe göre hadesten taharet, tavafın sıhhat şartı olduğundan, cünüp veya abdestsiz olarak yapılan tavaf sahih olmaz.
* Arefe günü Arafat’tan güneş batmadan önce ayrılmak.
* İmam-ı Azam Ebu Hanife’ye göre, ziyaret tavafını bayram günlerinden sonraya bırakmak, tertibe (Akabe cemresine taş atma, kurban kesme ve tıraş olma nüsüklerinde sıraya) riayet etmemek.
* Afakî olanların veda tavafını veya en az dört şavtını terk etmeleri.
Bu saydıklarımız aynı zamanda hac ve umrenin vacipleridir. Vacibin terkinde ya da geciktirilmesinde “dem” (koyun veya keçi kurban edilmesi) gerekir.