Hac Ne Demektir ?

By | 27 Şubat 2014

hac ve umrenin faziletleri

Hac ne demektir ?

“Hac” kelimesi lugatta; “Yönelmek, kastet­mek” anlamlarına gemektedir.

Fıkıh terimi olarak hac ne demektir ? ; “Özel bir mekânı, özel bir zamanda, özel bir fiil ile ziyârettir.”

Tarifteki “Özel mekân” Kâbe ve Arafat’tır.

“Özel zaman” hac aylarıdır.

Bu aylar Şevval ve Zilkade ayları, bir de Zil­hicce’nin ilk on günüdür.

“Özel bir fiil” ise; hac niyetiyle belirli yerleri ihramlı olarak ziyaret etmektir.

Hac ibâdeti, hicretin dokuzuncu yılının sonla­rında farz kılınmıştır.

Hac ne demektir ? sorusuna genel olarak bu şekilde cevap verebiliriz.