Hac İbadeti

By | 11 Kasım 2014

Kıran Haccının yapılışıEbu Hureyre (radıyallâhu anhj’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Kim hac eder, hac sırasında kötü söz söylemez ve günah işlemez ise hacdan, annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz ve günahsız olarak evine döner.”
Cinsel ilişki, kadınla oynaşmaya yönelik sözler ve çirkin laflar etmeden ve günah işlemeden hac ibadetini sırf Allah rızası için yerine getiren bir mümin, annesin¬den doğduğu gün gibi bütün günahlarından arınmış olur.
Abdullah ibn Mes’ud (radıyallâhu anh)’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Hac ve umreyi birlikte yapın. Çünkü körüğün; demirin, altının ve gümüşün pasını giderdiği gibi, hac ile umre de günahları ve fakirliği giderir. Kabul olunmuş haccm sevabına karşılık ancak cennet vardır.”
Abdullah ibn Abbâs (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Hac etmek isteyen kimse acele etsin.”
Bu hadis, üzerine hac farz olan bir kimsenin hac mevsimi gelir gelmez hemen hacca gitmesi lâzım geldiğini, sonraki yıla bırakmanın caiz olmadığını, bir başka ifa- zeyle, hac farizasının fevri olduğunu te’hirin caiz olmadığını söyleyen İmâm-ı Ebû Hanife, Mâlik, Ebû Yûsuf, Ahmed ve bazı Şafiî imamlarının görüşlerini desteklemekledir