Güzelleşmek İçin Okunacak Dua

By | 18 Kasım 2014

dogacak-cocugun-guzel-ve-iffetli-olmasi-icin-dualarHerhalde bunu en çok kadınlar ister. Çünkü kadınlar yaratılış olarak güzelliğe daha düşkündürler. Biz buraya bu konuda çok tesirli bir dua yazacağız ancak bunu uygulayıp güzelliğini namahreme sergilesinler diye yazmıyoruz. Bu duayı eşinin gözüne daha güzel gözükmek, hoş görünmek isteyenler için yazıyoruz. Şu da unutulmamalıdır ki, Allah kimseyi çirkin yaratmamıştır. Fakat bazı kişiler göze daha hoş görünür. Eğer sizde daha hoş görünmek istiyorsanız bu duayı mutlaka uygulayın. Bu dua gerçekten tecrübe edilmiş ve bir büyük zat tarafından hediye edilmiştir. Lütfen bu duayı haram yollar düşünerek uygulamayın.

1- Eşine güzel görünmek isteyen kişi bu duayı temiz bir kâğıda yazıp başından hiç çıkarmamalıdır. Ya tokasına bağlar, ya da örtüsünün altına takar. Dua şudur.

‘Allahümme Ya Hadi teheddeyte bil hidayeti fil hidayeti hidayetike ya hadi allahümme ehdina zil müdılliyne bi hurmetike ehdinas sıradal müstakıym allahümme ya fettah tefettah bilfethı vel fethi fi fethi fethatike ya fettah allahümmahtim lena ebvabel hayati ve ebvaber rafiati bi hakkı inna fetana leke fethan mübiyna ya hayral fatihıyn allahümme ya nişafi neşfeyte binşifa’ vennişifai fi nişifai nişifaike bila nişifa fi allahümme eşfi merzana verham mevtana feinneke erhamerrahımiyn allahümmee ya hafizu tehaffazte bil hıfzi vel hıfzi fil hıfzi hıfzıke ya hafiz allahümme ya hafizu ihfazna min afatike ve ahetike ve mekrike ve darrike ve hezzi e’daike ve e’danina ve şerrişşeydani bi ızzetike el mennan fe inneke hayrul hafizıyn.

(Bu kısım tek tek harf olarak yazılacak. Bu kısmı arapçasından görerek yazabilirsiniz. Biz buraya türkçe
olarak harflari yazmıyoruz.)

Duanın devamı,

Allahümme ya hannan ya mennan ya deyyan ya burhan ya rahman ya sultan ya müstean ya müıyn ya halikal insan yavedüd ya ma’bud ya mevcud ya muksid yahalik ya razık ya hallak ve in yekadüllezine keferu liyezlikuneke bi ebsarihim lemma semiuzzikra ve yekulüne innehü le mecnun ve ma hüve illa zikrun lilalemiyn. Allahümme ya rahıym ya kerim ya vehhab ya tevvab ya alim ya kadim yahakim ya azım ya mükıym ya selam selamün kavlen min rabbir rahıym Allahümme ya dafi’ ya nadı’ ya cami’ ya safi’ ya sani’ ya müızzü ya müzillü ya hakimü ya adlü ya tahir ya zahir ya badın ya evvel ya ahır ya malik ya mücib ya radıb ya nasıb ya karib nasrun minallahi ve fethun karib ve beşşiril mü’minine ya muhammed Allahümme bi hakkı elhamdülillahi rabbil alemin elhamdülillahi rabbil alemiyn.