Güneş İle Gölge Arasında Oturmanın Tavsiye Edilmemesi

By | 7 Temmuz 2014

pardesu

 

gneşKays (İbn Abdi Avf el Haris’in) babasından (rivayet edildiğine göre bir gün) Rasûlullah sallallâhu aleyhi vesellem, hutbe okurken bu zat gelmiş (biraz sonra yerini yavaş yavaş gölgeye terk edecek olan) güneş(lik bir yer)e durmuş (ve Hz. Peygamberi dinlemeye başlamış. Hz. Peygamber onu bu halde görünce biraz sonra güneşle gölge arasında kalacağını anladığı için ona tamamen gölgeye çe­kilmesini) emretmiş, o zat da (bu emre uyarak) gölgeye çekilmiştir.”

Açıklama:

Bu hadis-i şeriflerde Rasul-i zişan efendimizin, insanın vücudunun bir kısmı­nı gölgeye alıp da bir kısmını güneşte bırakmaktan nehyettiği ifade edimektedir. Çünkü insan vücudunun bir kısmı gölgede iken bir kısmının güneşte kalması vücudunun birbirine zıt iki müessirin etkisinde kalmasına sebep olur. Vücut iki zıt tesir altında kalınca mizacı bozulur. Bu bozulma neticesinde vücut sıhhatini kaybeder.