Gece Uykusu Kaçtığı Zaman Okunabilecek Dua

By | 2 Şubat 2014

Gece uykusu kaçtığı zaman okunabilecek dua

gece uyku kaçınca okunacak dua

Gece uykusu kaçtığı zaman okunabilecek dua okunuşu: La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü velehül hamdü vehüve ala külli şey’in kadir. Sübharıallahi velhamdü lillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Gece uykusu kaçtığı zaman okunabilecek dua anlamı: “Allah’dan başka ilah yoktur, birdir, ortağı yoktur, mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur. O, her şeye kadirdir. Allah’ı teşbih ederim, Allah’a hamd ederim, Allah’tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür. Yüce ve ulu Allah’tan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur,” der,sonra da, Rabbim beni bağışla derse, Allah onu bağışlar.(İbn Mace,2/1276)