Felç Hastalığı İçin Okunacak Dua

By | 30 Eylül 2014

felc-icin-dua1. Bazı azası tutulan kimsenin azasma Fatiha-i şerife 7 gün 70 er kere okunduğunda, Allah’ın izniyle şifa bulur.
2. Bakara suresindeki 144. Ayet-i kerime
e kadar bir temiz kalaylı kaba misk ve zaferanla yazılıp suyu ile hasta o rahatsız azasım yıkar, üç gün günde üç saat olmak üzere de hasta o yazılı tabağa bakar, uyurken de hastanın üzerine yine o sudan serpilirse, Allah’ın izniyle felçli rahatsızlığından kurtulur.
3. İzâ Zülzilet sûre-i şerifesi 41 kere okunup bir bardak suya üflenir, hasta o sudan 40 gün içer ve eliyle de o sudan rahatsız azasma sürer, ayrıca yine 40 gün her gün 41 kere olmak üzere azasma okunursa, Allah’ın izniyle hasta şifaya kavuşur.
4.Selamün kavlen min rabbirrahim, ayet-i kerimesi 818 kere okunup da hastanın rahatsız azasma üflendiğinde ve elle sıvandığında, ayrıca bir suya üflenip suyu hem içilip hem de suyu ile hasta aza yıkandığında, inşallah şifa bulur.
5. Fetih suresinin sonu Muhammedü’rresulullah.. .dan sure sonuna kadar bir tabağa yazılıp suyu hem içirildiğinde ve hem de o rahatsız aza suyuyla sıvandığında, Allah’ın izniyle şifa bulur.