Evlenmekten Maksat: Neslin Çoğalması

By | 25 Ağustos 2014

hac-umre-seti

 

evlilik2Evlenirken neye niyet edilmeli?

“Bir kimse evlenirken evvelâ Allah-u Teala’nın rızasına, sünneti yerine getirmeğe, gözünü namahremden korumağa, EVLAT yetiştirmeğe ve diğer faydalara niyet ederse bu sayede ecirde kazanmış olur.

Yalnız şehevî hissini tatmin maksadıyla evlenirse o zaman, dünya ile alâkalı bir iş olur ki, bundan manevî mükâfat bekleyemez. Onun için bunlara niyeti ihmal etmemelidir. Nice şer’i hükümler var ki, insanın şehevî arzularına da uygun gelir. Bu gibi niyetlerle, hem kendi arzularını tatmin eder, hem de evlenmesi ibadet yerine geçer.”

Evlenmekten maksat: Neslin Çoğalması

“Bakara suresinin 223. ayeti kerimesinde nikâhtan maksat ancak çocuk meydana getirmek olduğuna işaret olunmuştur.

Zira dünyanın, tayin edilmiş vaktine kadar imarını (şen tutulmasını) Cenab-ı Hak insanlara bırakmıştır. Bu ise, doğup doğurmakla hasıl olduğundan Mevlâ insanlara çocuk tahsil etmeyi emretmiştir.

Nikahtan maksat, sadece şehveti tatmin olmayıp, hayırlı evlat meydana getirmeye çalışarak, Allah’ın hikmetine riayet etmektir.

İşte bu hususu gözetenler Allah indinde çok makbuldür.

Hayırlı evlat meydana getirmeye niyet ederken bu evladı yetiştirecek bir anne veya baba seçmeye de özen göstermek gerekir, zira bu niyet ancak böyle bir seçimle kemale erer.”