Evini Satmak İsteyen Kişinin Önceliği Komşusuna Vermesi Gerektiği

By | 9 Ağustos 2014

hasema

 

borc-para• El-Hakem şöyle der: Malını satmadan önce, şüf’a hakkına sahip olan kişi tarafından izin verilmiş ise, artık şüf’a hakkı bulunmaz.
Şa’bî ise şöyle demiştir: Şüfa hakkına sahip olan kimse, söz konusu mal gözünün önünde satılırken müdahele etmez ise, artık onun şüf’a hakkı kalmaz.

• Amr İbnü’ş-Şerîd şöyle anlatır: Sa’d İbn Ebû Vakkâs’ın yanında bulunuyordum. Misver İbn Mahrame gelip elini omuzuma koydu. Bu sırada Hz. Peygamber’in azatlı kölesi Ebû Râfi’ de geldi ve “Ey Sa’d! Senin çevriliğinde (etrafı duvarla çevrilmiş büyük ev) bulunan iki evimi benden satın al” dedi. Sa’d, “Vallahi almam” dedi. Misver Sa’d’a, “Vallahi mutlaka bunu alacaksın” dedi. Sa’d, “Vallahi, taksitli olarak ödemek şartıyla dört bin dirhemden daha fazla vermem” dedi.

Ebû Râfi’, “Bana bu evler için beş yüz dinar teklif edildi. Eğer Resûlullah’ın sallallâhu aleyhi vesellem, “Komşu, yakınlığı sebebiyle daha çok hak sahibidir” buyurduğunu işitmemiş olsaydım, bana beş yüz dinar veren var iken, onu sana dört bin dirheme vermezdim” dedi ve evini ona verdi.