Evdeki Sırrı İfşa Etmemeli

By | 15 Ağustos 2014

hac-umre-seti

 

evlilikte-erkek-yalanlariEbu Hureyre radıyallâhu anh’dan rivâyete göre Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Erkek, hanımını yatağına davet ettiği takdirde kadın gelmeyi kabul etmezse sabahı edinceye kadar melekler ona lanet okur.”

Ebu Hureyre radıyallâhu anh’dan, dedi ki: Peygamber sallallâhu aleyhi ve­sellem şöyle buyurdu: “Kadın kocasının yatağını (darılıp) terk ederek başka bir yerde geceleyecek olursa dönünceye kadar melekler ona lanet okur.”

Açıklama:

“Kadının, kocasının yatağından ayrı” ve herhangi bir sebep bulunmaksızın “başka yerde geceyi geçirmesi” bu takdirde caiz olmaz.

“Erkek, hanımını yatağına davet edecek olursa…” İbn Ebi Cemra dedi ki: Açıkça görüldüğü üzere yatak cimâ’dan kinayedir. Hadisin zahirinden anlaşıldı­ğına göre lanet okumak, özellikle yataktan geceleyin ayrılan kadın hakkında söz konusudur. Çünkü hadiste: “Sabahlayıncaya kadar” denilmektedir. Sanki bu­nun böyle olmasındaki sebep, bu işin genellikle geceleyin daha bir ihtiyaç olması ve bu işe iten etkenin güçlü olmasıdır. Fakat durumun böyle olması, gündüzün kadının bu işi kabul etmemesinin caiz olmasını gerektirmez. Gecenin özellikle söz konusu edilmesi, çoğunlukla bu işin geceleyin yapıldığının kabul edilmesi dolayısı iledir.

“Gelmeyi kabul etmezse…: “Kocası da ona kızgın bir şekilde geceyi geçirir­se…” Bu fazlalık ile lanet okumanın gerçekleşmesi daha iyi anlaşılır. Çünkü o tak­dirde kadının masiyeti sabit olur. Oysa erkeğin bundan dolayı kızmaması halinde böyle bir şey söz konusu olmaz. Çünkü kızmayışı ya onu mazur görüşü dolayısı ile olabilir yahut bu husustaki hakkından vazgeçmiş olmasından ötürü olabilir.

“Sabahı edinceye kadar melekler ona lanet okur.” el-Mühelleb dedi ki: Bu hadisin gereğine göre haklan engellemek ister beden ile ilgili ister mali haklar olsun Allah’ın gazabını Allah’ın affı ile bunları bağışlaması hali dışında gerek­tiren hususlardandır.