Evde Silah Bulundurmak

By | 16 Ağustos 2014

hac-umre-seti

 

silah2Allah Resûlü’nün sallallâhu aleyhi vesellem kayınbiraderi Cüveyriye bintü’l- Hâris’in erkek kardeşi Amr İbnü’l-Hâris’ten nakledilmiştir: Allah Resûlü sallallâhu aleyhi vesellem vefat ettiğinde ne dirhem, ne dinar, ne köle, ne cariye, ne de her­hangi bir mal bırakmadı. Geriye bıraktığı tek şey, beyaz katırı, silahı ve sadaka olarak bıraktığı bir tarlaydı.