Esmaül Hüsna İsimleri

By | 9 Aralık 2014

esmaül-hüsna-isimleri-

Esmaül Hüsna isimleri Allah’ın en güzel isimleridir. Esmaül Hüsna isimlerinin adeti 99 dur. Esmaül Hüsna isimlerini öğrenmek, ezberlemek hatta anlamları ile ezberlemek bir müslümanın kendine yapacağı en büyük iyiliklerden biridir. Çünkü Esmaül Hüsna isimleri ile edilen duaların makbul olunacağı bizlere iletilmiştir. Bizlerde Esmaül Hüsna isimlerinin anlamları ile dua edersek dualarımız daha çabuk kabul edilebilir. Esmaül Hüsna isimlerini şunlardır;

esmaül-hüsna-isimleri1. Allâh, 2. er-Rahmân, 3. er-Rahıym, 4. el-Melikü, 5. el-Kuddûsü, 6. es-Selâmü, 7. el-Mü’minü, 8. el-Mü- heyminü, 9. el-Azîzü, 10. el-Cebbâru, 11. el-Mütekeb- birü, 12. El-Hâlıku, 13. el-Bâriü, 14. el-Musavvirü, 15. el-Ğaffâru, 16. el-Kahhâru, 17. el-Vehhâbü, 18. er- Razzâku, 19. el-Fettâhu, 20. el-Aliymü, 21. el-Kâbıdu, 22. el-Bâsitu, 23. el-Hâfıdu, 24. er-Râfiu, 25. el-Müızzü,26. el-Müzillü, 27. es-Semiy’u, 28. el-Basıyru, 29. el- Hakemü, 30. el-Adlü, 31. el-Latıyfü, 32. el-Habîru, 33. el-Haliymü, 34. el-Azıymü, 35. el-Ğafûru, 36. eş-Şekûru, 37. el-Aliyyü, 38. el-Kebiyru, 39. el-Hafıyzu, 40. el- Mükıytü, 41. el-Hasiybü, 42. el-Celiylü, 43. el-Keriymü, 44. er-Rakıybü, 45. el-Müciybü, 46. el-Vâsiu, 47. el- Hakîmü, 48. el-Vedûdü, 49. el-Meciydü, 50. el-Bâısü, 51. eş-Şehîdü, 52. el-Hakku, 53. el-Vekîlü, 54. el-Kaviyyü, 55. el-Metînü, 56. el-Veliyyü, 57. el-Hamîdü, 58. el- Muhsıy, 59. el-Mübdiü, 60. el-Müıydü, 61. el-Muhyî, 62. el-Mümiytü, 63. el-Hayyü, 64. el-Kayyûmü, 65. el- Vâcidü, 66. el-Mâcidü, 67. el-Vâhıdü, el-Ehadü, 68 es- Samedü, 69. el-Kâdîru, 70. el-Muktediru, 71. el- Mükaddimü, 72. el-Müahhıru, 73. el-Evvelü, 74. el- Âhıru, 75. ez-Zâhiru, 76. el-Bâtınü, 77. el-Vâliy, 78. el- Müteâl, 79. el-Berru, 80. et-Tevvâbü, 81. el-Müntekımü, 82. el-Afüvvü, 83. er-Raûfü, 84. Mâlikü’l-Mülki 85. Zül celâli vel ikrâm 86. el-Muksitu, 87. el-Câmiu, 88. el- Ğaniyyü, 89. el-Muğniy, 90. El-Mâniu, 91. ed-Dârru, 92. en-Nâfiu, 93. en-Nûru, 94. el-Hâdî, 95. el-Bedîu, 96. el- Bâkıy, 97. el-Vârisü, 98. er-Raşiydü, 99. es-Sabûru celle celâlüh

Esmaül Hüsna isimleri kitaplarını ve daha aradığınız bir çok dini eser ve kitapları www.ihvan.com.tr online alışveriş sitesinde bulabilir, inceleyebilir, arzu ettiklerinizi kapıda ödeme seçeneği ile sipariş verebilirsiniz.