Esmaül Hüsna İle Dualar

By | 14 Aralık 2014

esmaül-hüsna-ile-dualarEsmaül Hüsna ile dualar etmek ihtiyacımız olan dua ne ise daha çabuk kabul edilmesine vesile olabilir. Esmaül Hüsna ile dualar etmek için öncelikle Allah’ın (cc) en güzel 99 isminin anlamlarını bilmemiz gerekir. Çünkü anlamını bildiğimiz yüce isimlerden hangisi ihtiyacımız için gerekiyorsa Rabbimize O ismi şerif ile yalvarmalıyız. Esmaül Hüsna ile dualara bir örnek vererek anlatmak istediğimizi daha kolay hale getirebiliriz.

esmaül-hüsna-ile-dualar-El-Azîz, El-Cebbâr, El-Mütekebbir isimler , korkuyu gidermek ve tamamen yok et­mek için lazım olan Zat’ın, büyüklük ve her şeyden üstün­lük manalarını ortaya koyan sıfatlarıdır. Bu isimler ile her­hangi bir zelil kimse O’nu zikrederse, bu sıfatlarının gereği olarak, izzet ve şerefe ulaşır. Herhangi bir fakir kimse de bu isimlerin zikri ile servetin ve varlığın kemaline sahip olur. Zalim bir kimsenin pençesinde ezilmekte olan bir kimse, bu isimlerle Cenab-ı Hakk’a dua ederse, zulümden ve tasalluttan kurtulur. Nefsinin emrinde, gururun esiri ve hislerinin zebunu olan bir kimse, bu isimlere devam ederek yükselme ve tevazu melekesinin gelişmiş kemale doğru yol almakta olduğunu görecektir. Bu isimlerle zikreden kimse, zikrinin tesirini, hemen bir iki kere zikrettikten sonra bek­lememeli, neticenin devama bağlı olduğunu, kim ne yolda ısrar ederse, karşısına ısrar ettiği şeyin meyvesinin çıkaca­ğını akıldan uzak tutmamalıdır. Bu mübarek isimlerin, bol bol zikredilmesi sonunda beklenen ruhaniyyet tecelli ede­cek, niyetinin halisliği, şartlara gereği gibi uyumluluğu ve esmaların zikrine devamlılığı nisbetinde her insan karşılık görecektir.

Esmaül Hüsna ile dua kitaplarına www.ihvan.com.tr online alış veriş sitemizden kolaylıkla ulaşabilir ve inceleyebilirsiniz.