Es Selam İsmi İle Dua

By | 9 Nisan 2014

Es Selam İsmi İle Dua

Selamete çıkmak isteyen Es Selam İsmi İle Dua edebilirler. Sizler için Es Selam İsmi İle Duaya örnek olarak aşağıda ki duayı yayınlıyoruz;

Ey kullarını bütün tehlikelerden ve kötülüklerden koruya­rak selamete ulaştıran Allah’ım. Senin her işin hayırdır. Bazı işlerin ilk bakışta şer gibi görülse de, mutlaka içinde birçok hayırlar ve hikmetler gizlidir.

“O Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur. Melik tir; Kuddûs’tur;SELÂM dır. (Haşr sûresi, 23)

Muhteşem himayesi ile insanları güven ve selamette tutan eşsiz ve tek Sultan Şensin.

Sen, her an her mahlûkunu güven ve selamette tutarsın. Mikro (küçük), normo (normal) ve makro (büyük) âlemdeki her mahlûkun Senin SELÂM isminin kesintisiz tecellilerine mazhardır.

Senin Habibin daha peygamber olmadan önce “Muhammed’ül Emin” lakâbını aldı. Senin SELÂM isminin te­cellilerine mazharoldu. Düşmanları dahi ona güveniyor, ema­netlerini O’na veriyordu. Bizleri de güvenilen insan yap.

Sen bu dünyada kendine iman edenleri her türlü kor­ku, endişe ve insanlardan gelecek tehlikelerden emin kılan SELAM’sın. inanan kulların için SELÂM ismin ne büyük bir mutluluk, huzur ve güven kaynağıdır.

Anne karnında, bebeklikte, çocuklukta, gençlikte, olgunluk ve yaşlılıkta kesintisiz tecelli eden Senin SELÂM ismini, kabir­de ve mahşerde de, en güzel bir şekilde imdadımıza yetiştirve bizim için koruyucu simit ve mikro cennet eyle.

Senin SELÂM ismin en mükemmel bir şekilde Cennet’te tecelli eder. Cennetinin bir adı da; ‘Dârü’s-Selâm’dır. Cennet ehli birbirine “Selam, Selam” diyerek gezerler Cennet’ine gi­renler gerçek güven ve selamete erer ve SELAM isminin at­mosferi tarafından ebedlere dek kuşatılı kalırlar. Onlar için korku ve endişe asla söz konusu değildir.

Senin SELÂM ismin bu dünyada en güzel bir şekilde Senin Habibinde tecelli etmiştir.

Ey Güzel Allah’ım, Ey Bütün Güzellikleri Yaratan ve kulla­rını güven içinde tutan Allah’ım. Edilmiş ve edilecek hamd-ü senalar adedince sana hamd-ü senalar olsun. Bizleri sürek­li hamd ve şükür eden kullarından eyle. Bizi hammadûn eyle. Bizim ayaklarımızı yolunda sabit kıl Allah’ım. Beşeriz, şaşarız, şaşırıp nankörlük ettirme ey Güzel Rabbim. Seni çoook sevi­yoruz. Ne olur Sen de bizleri çoook sev ve hayrımızı, iyiliğimizi, güven ve selametimizi sürekli katlayarak arttır. (Âmin)

Es Selam İsmi İle Duamız bu şekildedir.