En İyi Davranılması Gereken Anadır

By | 9 Temmuz 2014

pardesu

 

yaşlılara-bakmakMüslim’in rivayet ederler. Ebu Hureyre radıyallâhu anh dedi ki:

Peygamber efendimiz sallallâhu aleyhi vesellem’e bir adam gelip ve dedi ki:

“Ey Allah’ın elçisi, en çok kime iyilik yapayım?

Sonra kime?

Sonra kime?

Sonra kime?

Babana.” Demiştir…

 Açıklama:

İmam Nevevi der ki: Bu hadiste yakınlara iyi davranma teşvik edilmektedir. Özelliklede önce anneye, sonra babaya sonrada yakınlara yapılır.

Âlimler derler ki: Annenin öncelik kazanması, çocuğuna verdiği hizmet, gös­terdiği şefkat, hamileliği ve doğumundaki çektiği sıkıntılar, emzirmesi, büyütmesi ve terbiye etmesi sebebiyledir.

Yine İbni Mace, Mikdam bin Ma’di Kerib’ten rivayet ettiği hadiste, Peygam­ber efendimiz -sallallâhu aleyhi vesellem- şöyle buyurmaktadır:

“Allah’u Teala sizlere analarınızı tavsiye eder. Allah’u Teala sîzlere analarınızı tavsiye eder. Allah’u Teala sizlere analarınızı tavsiye eder. Allah’u Teala sizlere babalarınızı tavsiye eder. Allah’u Teala sizlere yakınlarınızı ve daha aşağısını tav­siye eder.”2069

Şu aktaracağım rivayet ana hakkının ne denli büyük olduğunu gösterir: Bu- hari Edebül müfred kitabında şu rivayeti nakleder:

• “İbni Abbas’a radıyallâhu anh bir adam geldi ve dedi ki: Ben bir kadın istedim. Ama benimle evlenmek istemedi. Daha sonra bir başkası onu istedi. Onunla evlenmeyi kabul etti. Onu kıskandım ve kadını öldürdüm. Benim tev- bem varımdır?

İbni Abbas dedi ki: Senin annen yaşıyor mu?

Adam: Hayır, dedi.

Dedi ki: Allah’a tevbe et. Ve Allah’a salih amellerinle yaklaşabildikçe yak­laş…

İbni Abbas’a, neden anasını sordun? Denince,

Dedi ki: Çünkü anaya iyilik etmek kadar Allah’a yaklaştıran bir amel bilmiyorum.”

Bu konuyu pekiştiren bir rivayette İbni Ömer radıyallâhu anh’tan geliyor.

• Buhari’nin Edebü-1 Müfred kitabında geçer. Taysele (b. Meyyas) denen bir zat der ki:

“(Harici fırkalarından) en-Necedât fırkası ile beraberdim. Büyük günah­lardan olarak gördüğüm bazı günahlar işlemiştim. Ben çok günahlar işledim. Yaptığım günahlarıda büyük günahlardan görüyorum. Durumumu İbni Ömer’e anlattım.

Nedir günahların? Diye sordu.

Bende; Günahlarım şunlar şunlardır diye anlattım.

Dedi ki: Bunlar büyük günahlardan değildir. Büyük günahlar dokuz tane­dir:

1-     Allah’a ortak koşmak (Allah’dan başkasına ibadet etmek, Allah’tan baş­kasını ilâh kabul etmek),

2-     Adam öldürmek,

3-     Savaşta düşman karşısından kaçmak,

4-     İffetli kadına zina iftirasında bulunmak,

5-     Faiz almak,

6-     Yetim malı yemek,

7-     Mescid-i Haram’da günah işlemek, .

8-     İnsanı alaya ve maskaralığa alanın günahı,

9-     Kendilerine isyan edilen ana-babanın ağlaması (bunları ağlatan çocuğun günahı).

İbni Ömer bana dedi ki:

–         Cehennemden korkar mısın ve Cennete girmek ister misin? Ben:

–         Evet, vallahi, dedim. Bana sordu: . Ana-baban hayatta mı?

–         Yanımda yalnız annem var, dedim.

–         Allah’a yemin ederim ki, eğer annene yumuşak söz söylersen ve ona ye­mek yedirirsen, büyük günahlardan sakındıkça, muhakkak Cennet’e girersin, dedi.”