Elli İkinci Gece Duası

By | 19 Kasım 2014

Rüyada Gece Görmek Ne Demek ?Halk arasında elli ikinci geceye mahsus olduğu ileri sürülen ama her gecede okunabileceği kesin olan duâ şudur:

ANLAMI: Allahım, senden hak ismin hakkı için, kibrayan hakkı için, cemal ve celalinin hakkı için, cömertliğinin fazlının ve kereminin hakkı için (istiyorum) Ey ihsanı kadîm olan, ey sözünde sadık ve emîn olan Allahım. Senden başka ilah yoktur. Sen noksandan münezzehsin. Şüphesiz ki ben zalimlerden oldum. Allahım, ismi azamin hürmetine ve Hz. Muhammed (sav) ve tüm ashabının hürmetine duama icabet et. Hamd alemlerin Rabbine mahsustur. Aliyy ve Azim olan Allah’tan başka güç ve kuvvet sahibi olan hiçbir varlık yoktur.”