Ehli hikmet

By | 1 Ağustos 2019

Ehlî-i hikmetten bir kimsenin 7 cümlesi

1) Susmak, emeksiz bir ibadettir.

2) Susmak, takısız bir ziynettir.

3) Susmak, otoriteye dayanmayan bir heybettir.

4) Susmak, sursuz bir kaledir.

5) Susmak, hiç kimseden özür dilemeye hacet bırakmaz.

6) Susmak, amelleri zapt eden meleklerin rahatıdır.

7) Susmak, kusurların örtüsüdür.