Duyarlılık Eğitimi Olmazsa Olmaz

By | 1 Ağustos 2019

İnsanın davranışlarının kökeni duygulardır…

Davranış, duygunun görünür kısmıdır…

Davranışın kökeninde hangi duygunun yattığını hesaba katmadan, direkt davranışı düzene koymaya çalışmak, pedagojik bir yanılgıdır…

Yalan söyleyen bir çocuğu, baskı ve zorlamayla yalandan vazgeçirmek, o çocuğa dürüstlük kazandırmak değildir…

Çocuk ancak duygularında olumluluk yaşarsa, davranışlarında da olumlu olur…

Duyguların olumlu olması, çocuğun kendini “değerli” hissetmesiyle mümkündür…

Olumsuz davranışların birçoğu, çocukta değerlilik hissi yoksunluğundan kaynaklanır…

Çocuklarda görülen olumsuz davranışlar, ancak değerlilik hissi kazandırılarak düzeltilir…

Baskı ve zorlamalar çocukta değersizlik hissini artırdığı gibi, olumsuz davranışları da çoğaltır…