Dünya Hayatı neye benzer ?

By | 1 Ağustos 2019

 

Dünya Hayatı neye benzer ?

 

Allah Teâlâ’nın benzetmesiyle , Asıl hayat ahiret yurdudur.

Gökten inen bir su ile yeryüzündeki bitkiler önce yeşerip gürleşir, sonra kumar ve rüzgârın savurduğu yer çöp haline gelir. İşte dünya hayatı da böyledir.

Evet, dünya hayatı aldatıcı bir menfaatten ibarettir..

Öyleyse dünya hayatı Müslümanı aldatmamalıdır.