Doğal Afetlerden Korunmak İçin Okunacak Dua

By | 24 Eylül 2014

dogal_korunmaRivayet edilir ki: “Deprem ve benzer musibetlerde tekbir getirmek gere­kir. Ve ayrıca Salat-ı Tüncina veya Salat-ı Tefriciyye okunabilir.”

Rivayet edilir ki: Her kim:

Lekad caeküm Resulüm min enfüsiküm Aziz. Aleyhi ma anittüm harisun aleyküm bi’l-mü’minine raufun rahim. Fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü’l Arşi’l-Azim. Tevbe suresinin son iki ayetini (namazlardan sonra) okumaya devam ederse, enkaz altında kalarak, boğularak, yanarak ve demiz darbesiyle ölmez.” (İhya 187)