Deprem, Yangın ve Benzeri Şeylerden Korunmak İçin Dualar

By | 15 Eylül 2014

DepremdenKorunmaİçinDuaDepremden Allah’a Sığınmak İçin

Resûlullah (s.a.v) şöyle duâ ederek Allah’a sığınırdı:

“Allahümme inni eûzu bike en uğtâle min tahti”

Allah’ım! Altımdan felakete uğramaktan sana sığınırım.” Râvi Cübeyr, bunun yere batmak olduğunu söylemiştir. (Nevevi, 8/282)

Yangın Ve Benzeri Şeylerden Korunmak İçin Duâ

Talk bin Hubeyb anlatıyor:  Ebu’d Derdâ’ya bir adam geldi.

“Ey Ebu’d Derdâ! Evin yandı!” dedi. O da: “Allah, benim evimi yak­maz, çünkü ben Resûlullah (s.a.v)’den: “Kim sabahleyin şu duayı yaparsa, akşama kadar başına bir musibet gelmez. Akşamleyin yaparsa sabaha ka­dar başına bir musibet gelmez” dediğini işittim” dedi.

Okunacak Dua :

Allahümme ente rabbi lâ ilahe illâ ente, aleyke tevekkeltü ve ente rabbü’l arşi’l azim.

Mâşâallâhu kâne vemâ lem yeşe’ lem yektin, lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l aliyyi’l azîm, a’lemü ennellahe ala külli şey’in kadirûn ve ennellâhe kad ehâte bikülli şey’in ilmâ.

Allahümme inni euzü bike min şerri nefsi, ve min şerri külli dabbe- tin ente ahizün binasiyetiha, inne rabbi alâ sırâtm müştekim”

Manası : 

“Allah’ım! Rabbim sensin. Senden başka ilah yoktur. Sana güven­dim. Sen büyük arşın Rabbisin. Allah’ın dediği olur, demediği olmaz, yüce ve büyük Allah’tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. Biliyorum ki Allah her şeye kadirdir. Ve Allah, her şeyi ilmi ile kuşatmıştır.

Allah’ım! Nefsimin şerrinden sana sığınırım. Bütün canlıların şer­rinden sana sığınırım. Sen onları dizginlersin. Şüphesiz benim Rab­bim doğru yola ulaştırandır.”