Çorbanın Suyu Çoğaltılıp Komşulara Taksim Edilir

By | 9 Temmuz 2014

namaz-kildiran-seccade

 

kapıEbu Zerr’den radıyallâhu anh Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem’İn şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Ey Ebu Zerr! Çorba yaptığın zaman suyunu çok koy, fazlası ile de komşularını gözet”.

Yine Müslim’in Ebu Zerr’den radıyallâhu anh naklettiği bir başka rivayette, o şöyle demiştir:
“Dostum Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem bana “Çorba yaptığın zaman suyunu bol koy. Sonra da komşularının hâline bak. Muhtaç olanlara çorbadan bir miktar götürerek iyiliğin dokunsun” diye tavsiyede bulundu”.

Açıklama:
Hadisteki”.. Suyunu bol koy” emri mendub ifade eder. Hadiste güzel huylara teşvik vardır. Zira sıcak bir çorba ikram etmek, ülfet, muhabbet ve saygının ifadesidir, özellikle komşu fâkir, yoksul veya yetim ise, o zaman, hemen yanında güzel koku saçan bîr yemeği bulamamanın hasretini çeker ve üzülür. Az da olsa yapılacak ikram onu bu üzüntüden uzaklaştırır, komşusuna teşekkür ve onu gönderen Allah’a da hamd etme ihtiyacını duyar.

Hadiste “çorba” zikredilmesi örnek kabilindendir. Her türlü yemek için tavsiyeyi ifade eder. Nitekim bîr başka rivayette de “Et pişirdiğiniz zaman suyunu çok yapın. Zira komşu ete daha muhtaçtır ve et ikram açısından daha üstün bir şeydir” buyrulmuştur.
Hadiste, komşuya pişirilen yemekten hediye etmenin müstehab olduğu İfade edilmektedir. Komşu yoksul ve yemek de koku yayan cinstense komşuya mutlaka ikramda bulunulmasının gereği açıklanmaktadır.