Çocuklara Sert Davranma Yanılgısı

By | 1 Ağustos 2019

Ebeveyni ile bağ kuran çocuklar şımarık değil, duygusal yeterli çocuklar olur…

Duygusal yeterli bir çocuk, dengeli, huzurlu ve güvenilir bir insan olur…

Kim ki sevgiden mahrum kalır, huzursuz ve dengesiz davranışların sahibi olur…

Birçok anne baba “ne biçim çocuk yetiştirmiş” eleştirisini duymamak için, buyurgan ebeveyn olmanın bir çözüm olduğunu düşünür…

Halbuki çocuk, çocuktur…

Koşar, düşer, ağlar, bazen şımarır, bazen akıllı olur…

Çocuğu şımarık yapan şey ihtiyacı olandan fazla sevgiye boğulmasıdır.

Hata yaptığında, tam da şefkate ihtiyacı olduğu anda annesinin kucağına koşan çocuğa sert davranmak onu şımarmaktan korumaz, duygusal olarak incinmesine sebep olur.

Hata anında sertlikle karşı karşıya kalan çocuk, hatasını algılayıp bundan öğrenmek bir yana, hatalı davranışın içeriğinden kopup doğrudan incinen duygularına odaklanır.

Sertlik şımarıklığa çare olmadığı gibi, çocuğu incitmekten ve ebeveynle bağını zedelemekten başka bir şeye yaramaz.