Çocuklara Karşı Sevgi ve Şefkatle Muamelede Bulunmak

By | 10 Ağustos 2014

pardesu

 

cocuk-sevgisiResûlullah sallallâhu aleyhi vesellem çocuklara karşı oldukça sevgi ve şefkatte bulunur ve bunu her fırsatta belli ederdi. Özellikle çocuklara yönelik kalpte bulu­nan sevginin dışa yansıması olarak onların başlarını okşar, kendilerine hediyeler verirdi.

Enes’in radıyallâhu anh rivayet ettiğine göre insanlar içinde çocuklara karşı en çok şefkatli davranan Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem idi.

 

Açıklama:

Alimler ilk olgunlaşan meyvenin çocuğa verilmesinin hikmetini, çocuğun o meyveye diğer insanlardan daha fazla iştahlanmasına bağlarlar.

Şu rivayette de Resûlullah’ın çocuklara karşı onlara yönelik sevgisini göster­me açısından oldukça dikkat çekicidir.

Yusuf b. Abdullah b. Selam radıyallâhu anh şöyle demiştir: “Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem bana Yusuf ismini taktı beni kucağına aldı ve başımı okşadı.”

İşte Resûlullah’m çocuklara yönelik bu tavır ve davranışlarını örnek alan sahabeler de, çocuklarına karşı Resûlullah gibi davranmışlardır.

Seleme b. Verdan anlatıyor: Enes b. Malik’i radıyallâhu anh insanlar ile tokalaşırken gördüm. Bana kim olduğumu sordu. Ben de, “Leys oğullarının hiz- metçisiyim” dedim. Başımı iki, üç defa okşadıktan sonra, “Allah senin ömrünü bereketlendirsin” dedi.