Çocuklara Güzel İsim Koymak

By | 18 Kasım 2014

uyumayan-cocuklar-icin-dualarEbu’d-Derdâ’ (radıyallâhu anh)’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Siz kıyamet günü kendi isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel koyun.”
Abdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Allah’ın en çok sevdiği isimleriniz; “Abdullah” (Allah’ın Kulu), “Abdurrâhman” (Rahmân’ın Kulu)’dur.”
Abdullah, “Allah’ın kulu” ve Abdurrahman’da “Rahman’ın kulu” anlamına gel-mektedir. Bu bakımdan bu isimlerde Allah’ın rububiyetinin, bu ismi alan kimselerin ise kulluklarının itirafı vardır. Dolayısıyla bu isimleri taşıyan kimselerin her çağrılışlarında bu iki gerçek dile getirilmiş olmaktadır.
Sahabi olan Ebu Vehb el-Cuşemî (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Çocuklarınızı peygamberlerin isimleriyle isimlendiriniz. İsimlerin Allah’a en sevimli olanı, “Abdullah” ile “Abdurrahman”dır. En doğru olanı da, “Haris” ile “Hemmâm”dır. En çirkin olanı da, “Harb” ile “Mürre”dir.”