Çocuğun İlk Öğreneceği Problem Çözmesi

By | 1 Ağustos 2019

Ebeveynlik, çocuğu hiçbir problemle karşı karşıya bırakmamak ya da karşılaşılan tüm problemleri çocuk adına çözmek değildir.

Hiç problemi olmayan çocuk da başarılı bir çocuk değildir.

Hiçbir problemi olmayan çocuk ya hayatı “yaşamıyor gibi” yaşıyordur ya da problemlerle yüzleşmekten kaçmıyordun.

Problemden kaçan değil, onu görüp, kabullenip çözüm yolları üreten çocuk başarılı çocuktur.

Bir ebeveynin çocuğuna bırakacağı en önemli miras, problem anlarında sakin ve sükûnetli kalarak alternatif çözüm yolları düşünebilme yeteneğini edindirmektir.

Problem çözme becerisi hayatın içinde kazanılır.

Bunun için çocuğun deneyip yanılarak kendisi için en uygun çözümü bulmasına olanak sağlanması gerekir.

Her problemin bir çözümü vardır hissini kazanan, sorunlara soğukkanlı bir biçimde yaklaşarak çözüm üreten bir çocuk, anne babanın, gözü arkada kalmadan, günlük hayata dahil olmasını keyifle seyredeceği çocuktur.