Çocuğu Olmayanlar İçîn Manevî Reçeteler

By | 25 Eylül 2014

pardesu

 

çocuk olmaması1-       Kısırlığa sebep olan en büyük etkenlerden birisi günahlarımızdır.

Üstelik de bu falanca doktorun,falanca hocanın veya falanca felsefecinin görüşü değildir, kâinatı yaratan Yüce Allah’ın hükmüdür.

“Nitekim Allah (celle celalühü) Nuh süresinin 10, 11 ve 12. ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor:”

“Nihayet dedim ki: Rabbinizden bağışlanma talebinde bulunun. Şüphesiz ki o daima Gaffar olmuştur.

(İstiğfar edin ki; yetmiş sene süren kuraklık ve kısırlıktan sonra Rabbiniz) göğün yağmurunu üzerinize (bardaktan boşanırcasına) bolca akan bir halde salsın.

Mallarla ve oğullarla size yardım etsin, sizin için pek kıymetli bostanlar yapsın ve sizin için ırmaklar meydana getirsin.”

Peygamberlerin hepsi masumdur yani hiç günah işlemezler. Bizler peygamber olmadığımız için hepimizin az veya çok günahı vardır. Çocuk sahibi olamıyorsak ve olmak istiyorsak doktora giderek paramızdan vazgeçmeden önce GÜNAHLARIMIZDAN VAZ GEÇMELİYİZ…

Bu da hem işlediğimiz günahları bırakarak, hem de istiğfara devam ederek olmalıdır. Efendi Hazretlerimizin

(kuddise sırruhü) Ankara Vekili çok kıymetli Münir Müştakoğlu Hocamız, bu konuda dua istemek için gelen bir

kardeşimize;

“Günlük 818 defa Estağfirullah” demeye devam etmelerini tavsiye buyurmuştur. Karı kocanın ikisi de

istiğfara devam ederse netice daha çabuk hasıl olur.

Bu ayet-i kerimeleri okuyunca “Falanca ve filanca benden daha fazla günah işliyorlar ama çocukları da var, malları da var” diye düşünenler olabilir.

Allah (celle celalühü) günah işleyen her kişiye aynı cezayı uygulamaz, kimisine mal vermez, kimisine evlât vermez, kimisine muhabbet vermez, kimisine huzur vermez, kimisine evlât verir ama itaat etmez, kimisine sağlık vermez, kimisinin cezasını da ahirete erteler ki enzorubudur.

Öyleyse çocuğumuz olmasa da günahları bırakalım, olsa da…

2-        Rasulullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyuruyor.

“Yemin-i Gamus (yalan yemin); RAHİMLERİ KISIR BIRAKIR, sahibini günaha, sonra ateşe daldırdığı için “ğamus” diye isimlendirilmiştir.”‘

3-        “Zifaf (gerdek) gecesinde güzelce abdest alıp iki rekât namaz kıldıktan sonra el açıp on defa “Ya Mütekebbİr (celle celalühü)” diye dua eden çiftler, Allah’ın ihsanıile yumuşak huylu ve güzel yaratılışta evlât sahibi olurlar.”‘

4-        Bir rivayete göre, yedi ayrı kişi bir elmaya İbrahim suresinin 34. ayetten 42. ayete kadar (42. ayette dahil) olan kısmını okuyup üflerler. Elmanın yarısını erkek, yarısını kadın kabuk ve çekirdekleriyle birlikte yer.

Başka bir rivayete göre yedi elmaya,yedi defa İbrahim suresi okunur. Her elmanın yarısını erkek yarısını kadın kabuk ve çekirdekleriyle birlikte yer.

Mescid-i Haram’da Makam-ı İbrahim’in hizasında okunursa çok daha tesirli olur. -Tecrübe edilmiştir. –

Başka bir rivayete göre ise yedi gün kırmızı tatlı elmaya İbrahim suresinin 34. ayetten 44. ayete kadar (44. ayette dahil) olan kısmını okuyup üflerler. Elmanın yarısını erkek, yarısını kadın kabuk ve çekirdeğiyle birlikte yer.

5-        “Meryem suresi her gün bir defa suya okunup içilir, buna ara vermeksizin 41 gün devam edilir.” -Tecrübe edilmiştir-1531

6-        “Esma-ül Hüsna’dan “Ya Samed (cellecelalühü)”

ismi şerifi ve Al-i İmran suresinin 38. ayeti kerimesi 41 gün sabah namazından sonra 41 defa okunur. Sonra gecenin üçte birisinde “Ya Samed (celle celalühü)” ismi şerifi 313 defa okunarak41 gün 1 kilo bala üflenir.

Erkek ve kadın Cuma günü işraktan (güneş doğduktan 45 dakika ) sonra iki rekât “hayırlı çocuk için” namaz kılıp, balı 41 gün yer. Ve aynı tertip 3 defa yapılırsa Allah’ın izniyle

çocuk sahibi olunur.”

kelimesi ile başlayan Al-i İmran suresinin 37. ayeti kerimesi aşağıdaki karışıma 71 defa okunur:

1 kg. hakikî bal, 50 gr. arı sütü, 250 gr. çörek otu, 250 gr. ısırgan tohumu, 100 gr. Antepfıstığı tedarik edilir. Isırgan tohumu ile çörek otu öğütülür. Arı sütü ve bala karıştırılarak cam bir kap içerisinde saklanır. Cam kabın dışına ışıktan muhafaza etmek için bir folyo sarılır. Sabah akşam aç karnına 41 gün yemeye devam edilir.

1-      Ali İmran suresinin 38. ayetindeki, Enbiya suresinin 89. ayetindeki ve Saffat suresinin 100. ayetindeki “Rabbi” lafzından sonraki kısımlar çok okunur.

2-     “Evlâdı olmayan veya yaşamayan bir kimse, besmeleyi 100 defa yazıp üzerinde taşırsa evlâdı olur ve uzun ömur sürer.

3-     Erkek ve kadın Cuma gecesi Enbiya suresinin 89. ayetini beraber toplam 4444 defa okurlarsa biiznillah çocuk sahibi olurlar.

4-     “Yumurtalıkların şifası için Şura suresinin 22. ayeti kerimesi okunur ki şudur;”

1 2- Karı koca 6 gün oruç tutup her gün iftar ederken bir

bardak suya 21 defa “ya haligul bariül müsavviru” okuyup içerler.

13-                “Kadın yedi gün oruç tutup iftar anında 21 defa “Ya Musawir (cellecelalöhü)”ismi şerifinf okur.

Erkek ise; üç gün oruç tutarak “Ya Musavvir (celle celalühü)” ismi şerifini yirmi bir defa bir bardak suya okur ve onunla iftar ederler.

Bu günler içerisinde dua edip bir arada olurlarsa Allah’ın izni ile bir evlâda kavuşurlar.”

14-  “Esma-ül Hüsna’dan A.

“Ya Vacid (celle celalüho)” ismi şerîfi her gün 14 defa okunmaya devam edilirse, çocuğu olmayan kimseye Allah (cellecelalühü) bu ismin zikri hürmetine bir çocuk ihsan eder.

Çocuk için bu tertibi uygulayan kimse eşiyle cinsi birleşmeye geçmeden önce bu ism-i şerifin okunduğu sudan bir miktar içer. Hanım ise inzal sırasında içer. Allah’ın izniyle çocuğa hamile kalır.”

15-“Esma-ül Hüsna’dan

“Ya Macid (celle celalühü)” ismi şerifi 48 kere suya okunup o su taraflarca içilir.”

16-   “Evlâdı olmayanlar dört Cuma üst üste (her birinde bin defa)

“Ya Ewel(celle celalühü)” ismini okuyarak dua ederlerse Allah’ın izniyle isteklerine kavuşurlar.”

17- “Çocuğu olmayan bir kimse

“Ya Varis (celle celalühü) ” ismini okumaya devam ederse hayırlı bir evlât sahibi olur.”

18-  İki yumurta haşlanır, kabukları soyulur. Yumurtalardan birinin üzerine Zariyat suresinin 47. ayeti, diğerinin üzerine Zariyat suresinin 48. ayeti yazılır. 47. ayetin yazıldığı yumurtayı erkek, 48. ayetin yazıldığı yumurtayı kadın yer. Biiznillah çocuk sahibi olurlar.-Tecrübe edilmiştir.

19-  Erkek her gün beş vakit namazdan sonra Al-i İmran suresinin 38. ayetini okur.

20-  Erkek ve kadın her gün beş vakit namazdan sonra Furkan suresinin 71. ayetini okurlar.

21 -Çocuk erkek-kadın hangisinden dolayı olmuyorsa o kişi, yedi gece teheccüt namazının arkasına Saffat suresinin 100. ayetini okur.

22-                    “Ara vermeden 40 Cuma günü Cuma namazından sonra 70 defa okuyanın çocuğu yoksa çocuğu olur.”163

Dua şudur:

23-  “Çocuğu olmayan eşler her gün 731 defa

‘Ya Halik (celle celalühü)” ismini okumaya devam ederlerse biiznillah çocuk sahibi olur.”

24-   Nisa suresinin ilk ayeti üç elmaya birer defa yazılır, sonra adetinin başladığı günden itibaren 13, 14 ve 15. Günlerinde her gün bir elmanın yarısını erkek yarısını kadın yer ve cima ederlerse ve bu üç adet döneminde uygulanırsa Allah (celle celalühü)’nün izni ile kadın hamile olur.(Tecrübe edilmiştir.)

Not:Adeti kaç gün sürerse sürsün ilk başladığı günden sayar. Ama ilk adet gördüğü günü bir diye saymaz. Çünkü ertesi gün bir gün (24 saat) dolmuş olur. Meselâ pazartesi akşam ezanı ile başladı ise 13. gün pazar gecesine denk gelir.

25-        Çocuğu olmayan kadınlar için bitkisel mürekkeple yazılır, yıkanır ve suyu içirilir. (Sûfi Tıbbî, Muînüddin Çiştî, sayfa: 163, insan yay..)