Cahilligi belli edecek 6 şey

By | 1 Ağustos 2019

Cahilliği belli edecek 6 şey

1) Her şeye kızmak, öfkelenmek. Gerçekten cahil kimse insana, hayvana ve hoşuna gitmeyen her şeye kızar, öfkelenir. Bu tutum, cahilliğin alâmetlerindendir.

2) Faydasız yere konuşmak. Buna göre aklı başında olan kimsenin faydasız yere konuşmaması ve gerek dünya gerekse Ahiret i açısından kendisine yararlı olabilecek sözler söylemesi gerekir.

3) Malı yerinde kullanmamak. Başka bir deyimle cahil malını kendisine hiç bir sevap kazandırmayacak yerlerde harcar. Bu da bir cahillik belirtisidir.

4) Sırrını herkese söylemek.

5) Herkese güvenmek.

6) Dostu ile düşmanını ayırt etmemek. Başka türlü söylersek, insan dostunu bilip sözünü dinlemeli ve düşmanını da tanıyıp ondan uzak durmalıdır. İnsanoğlunun başlıca

Düşmanı şeytan olduğuna göre onun kışkırtmalarına kapılmamalıdır.