Bu kerametlere kavuşmak isteyen

By | 1 Ağustos 2019

1)İnsanın kendisini tüm günahlardan uzak tutmasıdır. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurur:

“Kim ki, kendini günahlardan alıkoyarsa, varacağı yer Cennet olur.” (Nâziat sûresi, âyet: 40, 41).

2) Az dünyalıkla yetinmektir. Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:

—”Cennet’in bedeli dünyayı terk etmektir!”

3) İnsanın ibadete düşkün olması ve her ibadete karşı ilgi göstermesidir. Çünkü bu ibadetlerin her hangi biri sahibinin affedilerek Cennet’i hak etmesine sebep olabilir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyuruyor:

“Bu Cennet, işlemiş olduğunuz amellere karşılık size miras kılınmıştır.” (Zuhruf sûresi, âyet: 72).

Yüce Allah başka bir ayette de şöyle buyurmuştur:

“İşlemiş oldukları amellere karşılık olarak onlar için ne göz alıcı ni’metlerin hazırlandığını hiç kimse bilemez.” (Secde sûresi, âyet: 17).

İnsanlar, elde edecekleri ni’metleri ancak ibadetlerde gösterdikleri gayret sâyesinde elde ederler.

4) İnsanın salihleri ve iyilik işleyenleri sevmesi, onlarla bir arada bulunup onlarla düşüp kalkmasıdır. Çünkü, böyle bir kul affedilince dostlarına ve kardeşlerine şefaatçı olur. Nitekim Peygamber Efendimiz

Salât ve selâm üzerine olsun şöyle buyurmuştur:

“Çok din kardeşi edininiz. Çünkü Kıyamet günü her din kardeşinin ayrı bir şefaat yetkisi vardır.”

5) İnsanın sık sık dua ederek Allah dan kendisine Cenneti nasib ederek sonunu hayırlı kılmasını dilemesidir