Bir Demet Ekin Gibi

By | 1 Ağustos 2019

 

Bir Demet Ekin Gibi

 

 

Hayat devam ettiği sürece mü’minin imtihanı da devam edecektir. Öyleyse dertleri ve sıkıntıları hayatın kaçınılmaz bir kanunu kabul etmeli kederlere alışmalı, acılar karşısında sabır ve metanet gösterme  çalışmalıdır. Mü’mine yakışan budur.

 

fotalar karşısında mü’min, bir demet ekin gibi esnek ve dayanıklı olmalıdır. Rüzgâr onu kah bir yana, kah diger yana yatırabilmelidir; çünkü başından sıkıntı eksik olmayacaktır.

 

İnançsız kimse, sıkıntılar karşısında hiç esnek değildir. sert ve dik serviye benzer, ölüm gelip de onu bir defada söküp devirene kadar öylece kaskatı kalır.

 

Sıkıntıların mü’mini alt edemeyeceğini Peygamber Efendi böyle bir benzetmeyle anlatmıştır.

Şu İlâhî vaadi hiç unutmamalıdır:

 

“Kim Allah’a karşı gelmekten şakınır ve sabrederse, elbette iyilik edenlerin ve İşini güzel yapanların emeklerini boşa çıkarmaz.