Bir Bayanın İhtiyaç Haricinde Dışarı Çıkmak İstemesi

By | 15 Ağustos 2014

hac-umre-seti

 

Yas Tutan HanımlarÜmmetin önceki ve sonraki âlimleri ve muhakkikleri, Alah Teâlâ’nın;

“Vakarınızla evlerinizde oturun. Önceki cahiliye açılıp saçılması gibi açıl­mayın. ”

Açıklama:

Bu ayetten âlimlerimiz müslüman kadının evinde oturup zaruret haricinde dışarı çıkmamaları gerektiği ve onların yabancı erkeklerle ihtilatınm haram oldu­ğu hükmünü çıkarmışlardır.

Allame İbnu’l-Cevzi derki; “Müfessirler, bu ayetin anlamının, vakar ve sükûn ile evlerinde oturmalarının kadınlara emredildiğini, dışarı çıkmaktan yasaklandı­ğını belirttiğini söylediler.”

İbni Cerir et-Taberî; “Ayetin manası; vakar ve sükûnetle evlerinde otursunlar demektir.”

İbni Kesir der ki; “Yani evlerinde oturmaya devam etsinler, zaruret haricinde çıkmasınlar.”

İbn Abbas radıyallâhu anh Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem’in şöyle buyur­duğunu rivayet etmiştir:

“Kadın, yanında mahremi bir erkek olmadan sefere çıkamaz.”

  •  Abdullah Bin Mes’ud radıyallâhu anh’den; Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem buyurdu ki;

“Şüphesiz kadın avrettir. Dışarı çıktığı zaman şeytan, bakışları ona çevirtir. Kadının Rabbine en yakın olduğu yer, evinin ortasıdır.”

Açıklama:

Ebus-Sena el-Alusi der ki; “Bütün kıraatler gösteriyor ki, Peygamber hanım­ları ve diğer kadınlar evlerinde oturmakla emrolunmuşlardır.”

İbnu’l-Hac; “Şer’î bir zorunluluk olmadıkça kadın evinden çıkamaz” der.

Ebu Cafer en-Nehhas, Ebus-Suud, el-Vahidi, Begavi, Zemah- şeri ve Nesefi de bu ayeti; “Evlerinde sebat etsinler, vakarla oturmaya de­vam etsinler” şeklinde tefsir etmişlerdir.

Ahmed Mustafa el-Meragî der ki; “Bütün kadınlara evlerinde oturmaya de­vam etmeleri ve ihtiyaç dışında çıkmamaları emrediliyor.”

Hasaneyn Muhammed Mahluf der ki; “Meşru bir mazeretleri olmadıkça dı­şarı çıkmasınlar ve evlerinde oturmaya devam etsinler. Bütün kadınlar bu hükme dâhildir.”

Şeyh Abdurrahman Bin es-Sa’dî der ki; “Evlerinde karar kılsınlar. Zira bu, onlar için daha güvenilir ve daha koruyucudur.”

Şeyh Ebubekir el-Cezairî der ki; “Yani evlerinde sabit kalsınlar, mecbur kal­madıkça çıkmasınlar.”

Ebul A’la el-Mevdudi der ki; “Kadının övülmeyen bir durum için çıkma­sı uygun düşmez. Bilakis onlar için hayırlı olan evlerinde durmaya devam etmeleridir.”