Besmele

By | 16 Ocak 2014

besmele

Ayet: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle.”

(Fatiha; 1)

Hadis: “O (Besmele) Allah’ın isimlerinden bir isimdir. Onunla Allah’ın en büyük ismi (ism-i A’zam) arasında ancak, gözün siyahı ile beyazı ara­sındaki kadar yakınlık vardır.”

(Hakim, el-Müstedrek:1/552)

Hikâye: Her İşin Başı Bismillah

Saliha bir kadının güzel bir alışkanlığı vardı: Bir işe başlarken daima besmele çekerdi. Bu kadıncağızın, dinine pek bağlı olmayan ve dinle alay eden bir kocası vardı ki, o da karısının her işinde besmele çekmesine içerler: “Ne lüzumu var her zaman bismillah deyip durmanın” derdi ken­di kendine…

Bir gün “Ona bir oyun yapayım da öğrensin besmelenin her zaman bir işe yaramadığım” diye düşündü ve karısına bir kese altın verip, sağ­lam bir yere saklamasını tembih etti. Kadın keseyi alırken yine “Bismil­lah” dedi; sandığa doğru yürüdü… Kocası da gizlice onu takip ediyor­du. Kadın besmele ile keseyi sandığa koyup ağzını kapattı.

Aradan bir-iki gün geçtikten sonra adam gizlice sandığı açtı ve kese­yi alıp dışarıdaki su kuyusuna attı. Sonra da gelip kansına: “Hanım pa­ra lâzım oldu, keseyi getirsene” dedi. Adam karısının parayı bulamayaca­ğını ve dolayısıyla besmele çekmenin bir yaran olmadığını anlayacağını düşünüyordu. Kadıncağız besmele ile sandığı açtı; keseyi aldı ancak ke­se ıslaktı. Bu keseye sandığın içinde ne oldu da ıslandı diye şaşırdı bir­den. Fakat kocası ondan daha fazla hayret içinde kalmıştı. Çünkü para kesesini kuyuya bizzat kendisi atmıştı. Vaziyeti gördükten sonra adam meseleyi kadına anlattı, çünkü sabredecek durumda değildi: “Kancığım, keseyi ben kuyuya atmıştım, fakat besmelen seni mahcup olmaktan kur­tardı. Artık ben de besmelenin kerametine inandım, beni affet!” dedi.