Belâ ve Afetlerden Korunmak İçin Okunacak Dua

By | 1 Eylül 2014

Mekke'de Duaların Kabul Edildiği YerlerUkbe ibni Amr’dan radıyallâhu anh rivayet edildiğine göre demiştir ki, Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: Bakara suresinin sonunda iki ayet vardır ki, herhangi bir gecede onları kim okursa, onu korur.

Açıklama:
Âlimler, korumanın manası üzerinde ihtilaf etmişlerdir. Bir kısmı, okuduğu gece onu afetlerden korur, demiştir. Bir kısmı da, okuduğu geceyi ibadetle geçirmiş sayılır, demiştir. Ben de derim ki, her iki halin murad edilmiş olması caizdir.

Bera İbn-i Azib’den radıyallâhu anh rivayet edildiğine göre, demiştir ki, Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem bana şöyle buyurdu:
“Yatağına gideceğin zaman, namaz için aldığın abdest gibi abdest al, sonra sağ yanın üzere yat ve şöyle de:

“Allâhumme eslemtü nefsî ileyke ve fevvadtü emrîüeyke ve elce’tü zahrîiîeyke, rağbeten ve rahbeten ileyke. La melce’e ve iâ mmca mînke illâ ileyke. Âmentü bikiiâbikdkzî enzelte ve nebiyyikellezî erselte.”

(Allah’ım, kendimi Sana teslim ettim ve işimi Sana bıraktım, sırtımı da Senin himayene dayadım; hem korkarak, hem de Senden umarak… Senden başka sığınak ve barınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin Peygamber’e îman ettim). Bunları söyledikten sonra ölürsen, İslâm üzere ölürsün. Bunlar, okuduğun duaların sonu olsun. “